ouders Ruerd Tietes, Heeg

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jacqueline
Berichten: 1699
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door jacqueline » zondag 21 apr 2019 7:14 pm

Hallo allemaal,

Hij is op dit forum al diverse keren voorbij gekomen en ook online is hij ruim vertegenwoordigd: Ruerd Tietes, X (1) Atje Gosses, X (2) 15-11-1706 te Heeg, Hervormde gemeente met Tiertie Yges, X (3) 24-11-1709 te Heeg, Hervormde gemeente met Houck Gerbens.
Kinderen uit het eerste huwelijk: Tiete, Riemer, Gosse, Idske, Age; kind uit het derde huwelijk Gerben.

Ook omtrent zijn ouders wordt e.e.a. geopperd. Ik kan de gevonden gegevens echter nergens verifiëren.

Vandaar mijn vraag: weet iemand hier of de ouders van Ruerd inderdaad bekend zijn, en zo ja, wat de bron is van deze gegevens.

(Paas)groeten van Jacqueline

Kiek
Berichten: 172
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Kiek » maandag 22 apr 2019 5:05 pm

Hallo Jacqueline,

Het volgende kon ik bijeengaren:

Uit GJ 2016, blz 91:
Riemer Ruurds wie yn 1738 brûker fan trije fan de f jouwer sates te Idzegea, dêr’t skoanheit Meinert Jans eigener fan wie. Yn 1748 wie er foar ¼ part mei-eigener fan de f jouwer sates, alhiel grut 270 pm.7 Riemer is in soan fan Ruurd Tietes, boer te Heech, en Attje Gosses fan Easthim. Pake Tiete Foekes te Idzegea is de stamheit fan gâns famyljes as De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, Fluitman en Landman. Yn 1701 en 1702 wurdt er in kearmannich sitearre en as tsjûge heard yn in proses tusken de eigener fan in pleats fan 62 pm te Yndyk en de hierder Ate Siedses. Tiete Foekes, dan 71 jier âld en fisker te Heech, ferklearret dat er tolve jier ferlyn boer op dy pleats west hie.8
Akke is in dochter fan Meinert Jans (Heslinga), berne te Raerd (Rauwerd), boer te Idzegea, en Akke Rommerts Crasburg, fan Balk.

noot 8-[8T]: 14 8045 sintinsje d.d. 13 febr. 1703. Freonlike meidieling fan Jelle de Jong te De Lemmer.

https://www.slideshare.net/sneuperdokkum/civiele-sententies-hof-van-friesland
Inv. nr. 8045,
datum 13-02-1703, def. sententie nr. 4
eiser: dr. Nicolaus Winsemius in kwaliteit, impetrant
gedaagde: Ate Sytses, cum uxore, gedaagden


Vriendelijke groet,
Kiek

jacqueline
Berichten: 1699
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door jacqueline » dinsdag 23 apr 2019 9:05 pm

Hallo Kiek,

Heel hartelijk bedankt! Om de een of andere reden kreeg ik het zelf niet goed boven water.
Over Tiete Foekes nog:
Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:Locatie: Idzega
Stemnr.: 3
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Riemer Jouckes (NB X Aaltie Feites)
Eigenaar Fed Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar Rixt Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Tiete Foeckes
Eigenaar Sjoertie Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Gebruiker voor 1/2 Jan Geerts
Feite Yckes en Fokke Lases vond ik terug onder de nazaten van Buwa Wabbaz, GJ 1999,daarin staan ook bovenstaande gegevens over stem nr. 3 te Idzega vermeld, echter zonder verdere informatie m.b.t. Tiete Foekes.

Verder via smakman.typepad.com/Toen_en_Nu/Toen_en_Nu_2003_16_1.pdf nog de volgende veronderstellingen uit 2003:
Uit andere stukken wisten we al, dat Haring Buwes, huisman te Ypsecolsga samen met Homme Rinties armvoogden waren van de R.K.
Statie. In 1709 werd hij samen met Ruird Yges te Indijk tot voogd benoemd over de kinderen van Foeke Hanses ovl. te Ypsecolsga, en Eelck Tietes (Wymbr. NI d.d. 29 april 1709). Onder diens kinderen was een zekere Fetse. Nu denk ik dat Eelck Tietes een zuster was van Ruird Tietes, boer te Heeg en getrouwd met Attje Gosses, voorouders van vele R.K. families als Kloosterman, Smakman, Fluitman, Bekerna enz. Al een tijdje heb ik Tiete Foekes, in 1698 eigenaar voor de helft en meier van Idzega stem 3 [NB eigenaar 1640: Roucke Sybrens], gekandideerd als vader van Ruird Tietes. Enkele nieuwe vondsten bevestigen dit vermoeden. Zo blijkt volgens het taxatieboek van het nedergerecht Wymbritseradeel, dat Tiete Foekes in 1668 met Fetse Foekes partij was tegen een zekere Douwe Tabes (Wymbr. 3lf.l 7v.). Tiete en Fetse zullen dus wel broers geweest zijn, mag je aannemen. Dat zou ook verklaren waarom een zoon van Eelck Tietes - Fetse wordt genoemd. In de tijd blijkt het opzetje ook te kloppen. Tiete Foekes is namelijk 62 jaar oud als hij in 1694 met een zekere Yme/Eme Sydses, beide woonachtig te Idzega, als getuige optreedt in een proces van de ontvanger Simon Lamberti tegen Meye Sibolds te Heeg. Deze Meye had beweerd, dat zijn opponent betreffende het aantal lidmaten te Heeg "sijn hand verschreven hadde" (Wymbr. 15 Processtukken f.434e.v.)
Foeke Hanses lijkt hier nog te (her)trouwen
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Foekke Hanses wonende te Ypecolsga
Bruid Fedtje Jans wonende te Ypecolsga
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 888, aktenummer 246
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1608-1811
Ik kom er voor nu helaas niet verder mee!

Groeten van Jacqueline

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 865
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door catharina » vrijdag 26 apr 2019 4:27 pm

Allen,
En totaal geen antwoord op de vragen van Jaqueline, maar het heeft er zijdelings mee te maken.

Bron: StemkohierenSoort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:Locatie: Idzega
Stemnr.: 3
Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Riemer Jouckes (NB X Aaltie Feites)
Eigenaar Fed Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar Rixt Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Eigenaar en gebruiker voor 1/2 Tiete Foeckes
Eigenaar Sjoertie Feytes dochter van Feite Iekes / Yckes
Diversen: Curator: Fokke Lases / Focke Laeses
Gebruiker voor 1/2 Jan Geerts
Hier wordt niet genoemd Jets Feites overleden voor 1721 (gen. jaarboek 1999 blz 68)
zij was al gehuwd voor 1698. met Douwe Uilkes uit Heeg
Douwe Uilkes. Douwe is overleden vóór 1721.Douwe ging in ondertrouw op 04-06-1695 in Heeg met Jets Feites, ongeveer 25 jaar oud. Jets is geboren omstreeks 1670, dochter van Feite Ykes en Ties Eeckesdr. Jets is overleden vóór 1721, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Douwe en Jets:
1 Jouw Douwes [1.1]. Hij is gedoopt op 05-01-1696 in Heeg. Jouw is overleden vóór 1721, ten hoogste 25 jaar oud.
2 Feite Douwes, gedoopt op 25-02-1698 in Heeg. Volgt 1.2.
3 Freerk Douwes [1.3]. Hij is gedoopt op 03-03-1700 in Heeg. Freerk is overleden na 1721, minstens 21 jaar oud.
4 Sierk Douwes [1.4]. Hij is gedoopt op 20-02-1702 in Heeg. Sierk is overleden vóór 1721, ten hoogste 19 jaar oud.
Ik denk dat dit de nakomelingen zijn van Feite Douwes. de namen, de tijd en de woonomgeving klopt.
maar is het juist??
En kan het zijn dat de nakomelingen van Freerk Douwes later Plantinga worden??
Er wordt een Douwe Freerks gedoopt in 1724 in Ferwoude van Freerk Douwes en Aaltje Ulbes??
1 Feite Douwes, zoon van Douwe Uilkes en Jets Feites. Hij is gedoopt op 25-02-1698 in Heeg. Feite is overleden vóór 1749, ten hoogste 51 jaar oud. Feite trouwde, 34 jaar oud, op 27-04-1732 in Parrega/ Hieslum/Greonterp met Sijke Jarigs. Sijke is overleden op 09-01-1801 in Workum.
Kinderen van Feite en Sijke:
1 Douwe Feites [1.1]. Hij is gedoopt op 01-02-1733 in Piaam/Idsegahuizen. Douwe is overleden vóór 12-12-1734 in Piaam, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Douwe Feites [1.2]. Hij is gedoopt op 12-12-1734 in Piaam/Idsegahuizen.
3 Jarig Feites [1.3]. Hij is gedoopt op 23-06-1737 in Piaam/Idsegahuizen. Jarig is overleden vóór 22-06-1738, ten hoogste 11 maanden oud.
4 Jarig Feites, gedoopt op 22-06-1738 in Piaam/Idsegahuizen. Volgt 1.4.
5 Jetse Feites [1.5]. Hij is gedoopt in 08-1741 in Piaam/Idsegahuizen
Jarig Feites, zoon van Feite Douwes (zie 1) en Sijke Jarigs. Hij is gedoopt op 22-06-1738 in Piaam/Idsegahuizen. Jarig is overleden vóór 1812, ten hoogste 74 jaar oud.Jarig trouwde met Hiltje Siebrens. Hiltje is geboren omstreeks 1739 in Makkum. Hiltje is overleden op 05-01-1821 in Makkum, ongeveer 82 jaar oud.
Kinderen van Jarig en Hiltje:
1 Sietske Jarigs [1.4.1]. Zij is gedoopt op 31-10-1765 in Makkum.
2 Sijke Jarigs de Boer, geboren in Makkum. Volgt 1.4.2.
3 Joukje Jarigs de Boer, geboren omstreeks 1770 in Makkum. Volgt 1.4.3.
4 Antje Jarigs de Boer, geboren op 15-03-1773 in Makkum. Volgt 1.4.4.
5 Feite Jarigs de Boer, geboren op 20-04-1778 in Makkum. Volgt 1.4.5.
Sijke Jarigs de Boer is geboren in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Zij is gedoopt op 09-08-1767 in Makkum. Sijke is overleden op 22-04-1842 in Harlingen, 74 jaar oud.Sijke:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 23-10-1803 in Harlingen met Hilbrand Koster, 43 jaar oud. Hilbrand is een zoon van Jacob Hilbrands Koster en Jeltje Alles. Hij is gedoopt op 10-02-1760. Hilbrand is overleden op 29-09-1809 in Harlingen, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 23-04-1812 in Harlingen met Klaas Jurre Wassenaar, ongeveer 39 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1773 in Harlingen, zoon van Jurre Jacobs Wassenaar en Joukje Everts.
Kinderen van Sijke en Hilbrand:
1 Jacobus Hilbrands Koster, geboren op 17-08-1805 in Harlingen. Volgt 1.4.2.1.
2 Jeltje Hilbrands Koster [1.4.2.2], geboren op 27-06-1808 in Harlingen. Zij is gedoopt op 17-07-1808 in Harlingen. Jeltje is overleden op 19-08-1808 in Harlingen, 1 maand oud.
Joukje Jarigs de Boer is geboren omstreeks 1770 in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Joukje is overleden op 18-06-1842 in Makkum, ongeveer 72 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1842. Joukje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 16-05-1790 in Makkum met Ynze Jans Roorda, 28 jaar oud. Ynze is geboren op 09-10-1761 in Makkum, zoon van Jan Jans Roorda en Seepkje Sietses. Hij is gedoopt op 25-10-1761 in Makkum. Ynze is overleden op 28-02-1831 in Makkum, 69 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1831.
Kinderen van Joukje en Ynze:
1 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.1], geboren op 26-11-1792 in Makkum. Zij is gedoopt op 09-12-1792 in Makkum. Seepkje is overleden vóór 25-11-1798 in Makkum, ten hoogste 5 jaar oud.
2 Jarig Ynzes Roorda, geboren op 05-04-1796 in Makkum. Volgt 1.4.3.2.
3 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.3], geboren op 25-11-1798 in Makkum. Zij is gedoopt op 04-12-1798 in Makkum. Seepkje is overleden op 07-01-1808 in Makkum, 9 jaar oud.
4 Jan Ynzes Roorda [1.4.3.4], geboren op 24-08-1803 in Makkum. Hij is gedoopt op 11-09-1803 in Makkum. Jan is overleden op 21-06-1831 in Weltevreden Oostindie, 27 jaar oud.
5 Sietske Ynzes Roorda [1.4.3.5], geboren op 24-10-1807 in Makkum. Zij is gedoopt op 22-11-1807 in Makkum. Sietske is overleden op 31-07-1811 in Makkum, 3 jaar oud.
6 Hiltje Ynzes Roorda [1.4.3.6], geboren op 01-04-1811. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1811.
7 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.7], geboren op 01-04-1811 in Makkum. Van de geboorte is aangifte gedaan in 03-1811. Seepkje is overleden op 06-07-1811 in Makkum, 3 maanden oud.
8 Seepkje Ynzes Roorda [1.4.3.8], geboren op 31-01-1814 in Makkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1814. Seepkje is overleden op 03-04-1818 in Makkum, 4 jaar oud.
Antje Jarigs de Boer is geboren op 15-03-1773 in Makkum, dochter van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Zij is gedoopt op 27-04-1800 in Midlum. Antje is overleden op 11-12-1842 in Harlingen, 69 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1842. Antje ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 26-06-1794 in Midlum met Jurjen Ypes Tuinstra, 30 jaar oud. Jurjen is een zoon van Ype Feddes en Klaaske Jurjens. Hij is gedoopt op 22-04-1764 in Midlum. Jurjen is overleden op 07-01-1831 in Harlingen, 66 jaar oud.
Kinderen van Antje en Jurjen:
1 Klaaske Tuinstra [1.4.4.1], geboren op 15-03-1795 in Midlum. Zij is gedoopt op 29-03-1795 in Midlum.
2 Ype Tuinstra [1.4.4.2], geboren op 26-08-1798. Hij is gedoopt op 16-09-1798 in Midlum. Ype is overleden vóór 1801, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Ype Jurjens Tuinstra [1.4.4.3], geboren op 29-08-1801. Hij is gedoopt op 15-09-1801 in Harlingen.
4 Jarig Tuinstra [1.4.4.4], geboren op 09-12-1802. Hij is gedoopt op 04-01-1803 in Harlingen. Jarig is overleden vóór 1805, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Jarig Jurjens Tuinstra [1.4.4.5], geboren op 01-11-1804. Hij is gedoopt op 25-11-1804 in Harlingen. Jarig is overleden op 08-01-1849 in Terschelling, 44 jaar oud.
6 Fedde Tuinstra [1.4.4.6], geboren op 11-04-1806. Hij is gedoopt op 11-05-1806 in Harlingen. Fedde is overleden vóór 1811, ten hoogste 5 jaar oud.
7 Hiltje Jurjens Tuinstra [1.4.4.7], geboren op 30-01-1808. Zij is gedoopt op 21-02-1808 in Harlingen. Hiltje is overleden op 25-06-1897 in Bolsward, 89 jaar oud.
8 Fedde Jurjens Tuinstra, geboren op 24-09-1812 in Harlingen. Volgt 1.4.4.8.
Feite Jarigs de Boer is geboren op 20-04-1778 in Makkum, zoon van Jarig Feites (zie 1.4) en Hiltje Siebrens. Hij is gedoopt op 11-05-1809 in Makkum. Feite is overleden op 11-10-1835 in Harlingen, 57 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1835. Feite trouwde, 28 jaar oud, op 09-11-1806 in Makkum met Riemke Annes, ongeveer 30 jaar oud. Riemke is geboren omstreeks 1776 in Makkum. Riemke is overleden op 11-03-1827 in Harlingen, ongeveer 51 jaar oud.Van het overlijden is aangifte gedaan in 12-1827.

abe
Berichten: 76
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 9:58 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door abe » zaterdag 8 jun 2019 6:00 pm

ja, veel antwoorden op de vraag over Ruert Tietes.

je vindt veel informatie terug in:
GJ 2017 hoytema's
GJ 1999 Wabba Buwas
GJ 1999 Bruynsma's

maar de koppelingen zijn wel lastig te vinden...
dit waren belangrijke RK families in een tijd vlak na de reformatie, die voor RK mensen niet makkelijk waren. ze trouwen ook vaak onderling.
voor de reformatie vind je ook in het 'stamboek der frieschen adel' onder Hoytema enkele van de oudste voorouders. maar bij reyn lulofs hoytema verdwijnen de nazaten met koppeling juist uit het stamboek. en het stamboek is niet altijd correct nog adequaat.....
er is ook een rein tietes. die is in 1700 curator over grietje uilkes, dochter van uilke uilkes te ypecolsga.
vermoedelijk is grietje een zus/nichtje van mary uilkes (x pieter eelkes bruynsma)
er is ook nog een tjeerd tyetes (x grietje lieuwes), beide overleden voor 1737, kinderloos). zie gj 2018 pg 148 onderaan....

ook in het beroemde nijdamstra boek kom je nazaten tegen (riemmer ruurds x akke meinderts)
de vader van akke (meindert jans heselinga) was weer eigenaar van 4 boerderijen te idzega. eigenlijk vreemd dat die niet bij wabba buwas voorkomt.
op een van die boerderijen was riemer ruerts boer
mijn moeder stamt van de brattinga's (dezelfde boerderij). ook daar was van 1926 tot 1966 een oom van vaderskant boer. het is dus vooral ook mijn eigen geschiedenis...
abe
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

abe
Berichten: 76
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 9:58 pm

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door abe » zaterdag 8 jun 2019 6:07 pm

nog even mijn gegevens over de voorouders van ruerd tietes
Kwartierstaat van Ruirt Tietes
Generatie 1 (proband)

1 Ruirt Tietes, geboren omstreeks 1665. Ruirt is overleden in Heeg.
Notitie bij Ruirt: nog een huwelijken te heeg, zonder kinderen??
ruurd tietes x tiertje yges 1706
er is ook een rein tietes. die is in 1700 curator over grietje uilkes, dochter van uilke uilkes te ypecolsga.
vermoedelijk is grietje een zus/nichtje van mary uilkes (x pieter eelkes bruynsma)
er is ook nog een tjeerd tyetes (x grietje lieuwes), beide overleden voor 1737, kinderloos). zie gj 2018 pg 148 ....
Ruirt:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1690 met Atje Gosses, ongeveer 20 jaar oud. Atje is geboren omstreeks 1670 in Heeg?, dochter van Gosse Riemers en Yts Jenties. Atje is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 24-11-1709 in Heeg met Hauck Gerbens. Hauck is overleden.

Generatie 2 (ouders)
2 Tiete Hoites. Tiete is overleden.
Notitie bij Tiete: zie Hoytema GJ 2017
Ene foocke tietes is boer te heeg (1698) op stem 39.

Generatie 3 (grootouders)
4 Hoyte Reyns. Hoyte is overleden.

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Reyn Lulofs van Hoytema, geboren omstreeks 1550. Reyn is overleden.
Notitie bij Reyn: Zijn familienaam is Huitema of Hoytema.
Reyn is de 3e generatie afstamming van Hoyte Hoytema uit het adelsboek (pg 215).
Zijn grootouders waren Teth Tjaards Aggema en Hoyte van Hoytema
hun basis was de omgeving van oudega en heeg.

Generatie 5 (betovergrootouders)
16 Lulof Hoytes van Hoytema, geboren omstreeks 1500. Lulof is overleden na 1574 in Woudsend, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Lulof: zie ’stamboek der frieschen adel’ pg 215 (niet altijd betrouwbaar) en GJ 2017 Hoytema leen.
lulof was 3 x getrouwd, wie de moeder van reyn is weten we niet.
reyn staat niet in het adelsboek....... dus misschien buiten het huwelijk geboren.

Generatie 6 (oudouders)
32 Hoyte Lulofs. Hoyte is overleden omstreeks 1507 in Oudega.
Hij trouwde met
33 Teed Tyards Aggema. Teed is overleden na 1511 in Oudega.

Generatie 7 (oudgrootouders)
64 Lyollof Hoytes, geboren omstreeks 1430. Lyollof is overleden na 1484, minstens 54 jaar oud.
66 Tyard Aggema. Tyard is overleden.

Generatie 8 (oudovergrootouders)
128 Hoyte Nn, geboren vóór 1400. Hoyte is overleden.
Notitie bij Hoyte: gehuwd met Essen Hiddema?? zie gj 2017 pg 85 ev voor het nageslacht....
Hoyte is 21 x mijn voorvader.

deze stamvader is redelijk fictief. Er is geen bewijs van zijn bestaan.
Hun de zoons worden wel genoemd, de dochters alleen indirect. Maar houdt een slag om de arm.......
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Pierre » zaterdag 23 mei 2020 3:56 am

All,

Dit zijn mijn directe voorouders.
Tiete Foekes huwt Aug 1743 te Heeg Dieuwke Gaukes en ik heb de volgende kinderen:
 • Foeke Tiettes Landman huwt RK te Balk in 1772 Hinke Jotjes Kooiker.
  Ik heb in Balk 7 RK dopen gevonden; Jotje, Tiette, Jan, Bauke, Johannes, Dieuwke en Dieuwke.
  Familienamen: Landman
 • Gauke Tiettes Kooistra huwt RK Bakhuizen in 1776 Anke Jotjes Kooiker.
  Ik heb in Bakhuizen, Balk en Blauwhuis 8 RK dopen gevonden; Tiette, Jotje, Dieuwke, Gosse, Dotje, Gosse, Eelkjen en Elisabeth.
  Familienamen: Tiettes, de Wolf en Kooistra
 • Romke Tiettes de Boer huwt RK Bakhuizen in 1796/1799 Atje Hielkes.
  Ik heb in Balk en Bakhuizen 3 RK dopen gevonden en een aangifte in 1812 te Koudum; Trientie, Henricus, Johannes en Gerben.
  Familienamen: de Boer
 • StijntjeTiettes de Boer huwt RK Bakhuizen in 17985 Sake Wierds Wiersma.
  Ik heb in Bakhuizen RK 8 dopen gevondenen; Grietje, Dieuwke, Tiette, Elisabeth, Marijke, Johannes, Cecilia en Henricus.
  Familienamen: Wiersma (van Sake’s kant)
In de regio gekeken naar mogelijke ouders van Tiete Foekes en mij oog valt op dit echtpaar.
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-02-1695
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Foecke Tiettes wonende te Heeg
Bruid: Doutien Girtsens wonende te Heeg
Ik meen dat dit Foeke Tietes is,...Heeg / stem 38 en stem 39.
Cohier 1640 te Heeg Stem 38 (Gebruiker = Eelcke Reyners)
Cohier 1640 te Heeg Stem 38 (Eigenaar = Hessel Roorda van Eysinga cum soccis)
Cohier 1698 te Heeg Stem 38 (Gebruiker = Foeke Tiettes)
Cohier 1698 te Heeg Stem 38 (Eigenaar = De Heer Wolf + Tjallingh Homme van Camstra + Jr Sytsma)
Floreen 1700 te Heeg Stem FC53 (Gebruiker = Foeke Tiettes)
Cohier 1728 te Heeg Stem 38 (Gebruiker = Lieuwe Andries)
Cohier 1728 te Heeg Stem 38 (Eigenaar = Duco van Burmania + Piece Sytsema)
Cohier 1640 te Heeg Stem 39 (Gebruiker = Fecke Pyters)
Cohier 1640 te Heeg Stem 39 (Eigenaar = Aucke Hoytema erfgenamen)
Cohier 1698 te Heeg Stem 39 (Gebruiker = Foeke Tiettes)
Cohier 1698 te Heeg Stem 39 (Eigenaar = Secretaris Hanso Meinemar)
Floreen 1700 te Heeg Stem FC54 (Gebruiker = Foeke Tiettes)
Cohier 1728 te Heeg Stem 39 (Gebruiker = Thietse Hendriks)
Cohier 1728 te Heeg Stem 39 (Eigenaar = Ds Sibelius Lemstra)
Verder is er nog dit uit het GJ 2016 (blz 91):
Riemer Ruurds wie yn 1738 brûker fan trije fan de f jouwer sates te Idzegea, dêr’t skoanheit Meinert Jans eigener fan wie. Yn 1748 wie er foar ¼ part mei-eigener fan de f jouwer sates, alhiel grut 270 pm.7 Riemer is in soan fan Ruurd Tietes, boer te Heech, en Attje Gosses fan Easthim. Pake Tiete Foekes te Idzegea is de stamheit fan gâns famyljes as De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, Fluitman en Landman. Yn 1701 en 1702 wurdt er in kearmannich sitearre en as tsjûge heard yn in proses tusken de eigener fan in pleats fan 62 pm te Yndyk en de hierder Ate Siedses. Tiete Foekes, dan 71 jier âld en fisker te Heech, ferklearret dat er tolve jier ferlyn boer op dy pleats west hie.8 Akke is in dochter fan Meinert Jans (Heslinga), berne te Raerd (Rauwerd), boer te Idzegea, en Akke Rommerts Crasburg, fan Balk.
Vanwege locatie, geloof, tijd en overeenkomst van namen (de Wolf, Landman) vraag ik me af of mijn Tiete Foekes (x Dieuwke Gaukes) gerelateerd is aan de familie in GJ 2016, mogelijk via Foeke Tietes (x Doutien Girtsens) van stem 38 en stem 39 te Heeg.

Ik heb vooralsnog snel op het net gespiekt (onder andere op deze site https://www.elsinga-s.nl/genealogie/012 ... tietes.htm) om te kijken hoe de namen De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, Fluitman en Landman verbonden zijn met Pake Tiete Foekes te Idzegea van het GJ 2016. Ik kan alle achternamen traceren, behalve Landman.
 • Ruurd Tiettes x Atje Gosses:
  Jentje Ruurds Hoytema x Antje Wybrens ---> Bekema
  Tiete Ruurds Hoytema x Baukje Idses (xx Trijntje Engeles) ---> de Wolff
  Age Ruurds Buma x Antje Jans ---> Bouma
  Reimer Ruurds Hoytema x Acke Meinerts Heslinga Rauwerda ---> Hoytema, Kloosterman, Huitema, Smakman en Rauwerda
  Gerben Ruurds Fluitman x Ulkje Sytses ---> Fluitman
 • Tjeerd Tiettes x Hiske Lieuwes
Zou dit rijtje kunnen kloppen?
 • Pake Tiete Foekes te Idzegea
 • kinderen:
  Ruurd Tiettes x Atje Gosses
  Tjeerd Tiettes x Hiske Lieuwes
  Foecke Tiettes x Doutien Girtsens
 • Kleinkind Tiete Foekes (zoon Foecke Tiettes x Doutien Girtsens) huwt Aug 1743 te Heeg Dieuwke Gaukes
 • Achterkleinkind Foeke Tiettes Landman (zoon Tiete Foekes x Dieuwke Gaukes) huwt Mei 1772 te Balk Hinke Jotjes Kooiker.
Het is zeer wel mogelijk dat dit rijtje niet klopt. Ik heb er (nog) geen bewijs voor.
Het is zelfs mogelijk dat mijn Tiete Foekes (x Dieuwke Gaukes) helemaal niet gerelateerd zijn aan Pake Tiete Foekes te Idzegea.
Echter, ik zie een aantal overeenkomsten qua naam, het RK geloof lijkt te kloppen, het past qua tijd en locatie.
Ik heb toch het vermoeden dat er op de een of andere manier een link bestaat tussen mijn familie en Tiete Foekes te Idzegea.

Iemand die een suggestie heeft en/of mij een steuntje in de rug kan geven. Bij voorbaat veel dank!

MVG
Pierre

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 26 mei 2020 1:22 am

Ik heb dit ook ongeveer zo, Pierre.
Op deze na: Tjeerd Tiettes x Hiske Lieuwes
en deze hoort er ook niet bij: Age Ruurds Buma x Antje Jans ---> Bouma

Waarom kun je Landman niet plaatsen? je begint er toch mee: Focke Tittes landman x Hinke Jottjes Kooyker.
Het staat iedereen vrij zelf een achternaam te kiezen.
Zijn broer heet Gauke Tittes Kooistra - wellicht hierom:
zijn kinderen Titte, Dieuke, Lijsberd, Dotje een Eelkje verkopen op 18-7-1822
een zathe en landen te Hemelum genoemd de Vogelkooy.
Zoon Jotje is in 1814 overleden als de Wolf, en zoon Gosse Gaukes Tittes heet alleen maar zo bij overlijden in 1843.

Tiete Ruurds x Bauckje Idses > Tietje/Tjitske Tietes x Hoite/Huite Klases > Huitema
Tiete Ruurds xx Trijntje Engels > de Wolf, de Boer.
En Gerben Ruurds Fluitman komt uit het 3e huwelijk van Ruurd Tietes, x Houck Gerbens 1709,
en zal daarom een andere naam gekozen hebben.

Je Hoytema's kloppen ook niet helemaal - Riemer en Jentje Ruurds heten alleen maar zo, niks geen achternaam.
Riemer Ruurds x Acke Meynderts Heslinga
> Ruurd Riemers x Anske Gerkes van Hoytema
en daarom heten hun kinderen dan later Hoitema of Huitema. Ze houden hun moedersnaam aan.

Dat Hoitema-Huitema-Hoytema is trouwens een ramp, het wordt zo vaak verwisseld in de schrijfwijzen.

Nakomelingen van Jentje Ruurds kiezen Bekema, omdat ze aan het beekje/riviertje de Welle wonen.
Antje Tjeerds heet in 1811 dan ook van der Wel, maar dat is tijdelijk, want ze overlijdt als van der Werf,
zus Nieske Tjeerds als van den Ende, Marten Tjeerds deels Zeilstra.
1749 Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Ypecolsga
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 3
Aanslag: £ 23:-:-
Bewoner Tytte Foekes
Diversen: arm boer
Ik heb 1 doop:
06-12-1753 Plaats: Bakhuizen
De doopnaam is Ennata
Dopeling Eenk geboren te Wouden
Vader Titte Foukes
Moeder Douke Goukes
Getuige Aitske Goukes
[dat zal Ritske Gaukes moeten wezen, Doukes broer]

Dit is Dieuwke trouwens, als je haar nog niet had:
Doopboek R.K. par. Blauwhuis
(Akte)datum: 07-03-1722 Plaats: Blauwhuis
Dopeling Diuke geboren te Tjerkwerd
Vader Gauke Jans
Moeder Styntien Romkes
Peter Gerben Romkes
Groet, Margreet

Pierre
Berichten: 185
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Pierre » dinsdag 2 jun 2020 5:23 am

Beste Magreet,

Ik wil je bij deze bedanken voor je reactie.

Ik ben bezig geweest met deze puzzel, maar helaas heb ik vooralsnog niet veel vooruitgang kunnen boeken inzake de hypothese:
- Tiete Foekes te Idzegea
- Foecke Tiettes x Doutien Girtsens
- Kleinkind Tiete Foekes x Dieuwke Gaukes (huwt Aug 1743 te Heeg)
- Achterkleinkind Foeke Tiettes Landman x Hinke Jotjes Kooiker (huwt Mei 1772 te Balk)

Zoals ik aangaf is de site waar ik naar verwees niet van mij. Ik refereerde alleen naar de site als voorbeeld van meerdere sites waarbij er op een of andere manier een link is tussen Ruurd Tietes en/of Tiete Foekes, de stamvader van families De Wolff, Hoitema, Huitema, Smakman, Kloosterman, Bekema, Fluitman en Landman.

Pake Tiete Foekes is een stamvader van een familie Landman, maar ik weet nog niet of dit betrekking heeft op mijn Foeke Tiettes Landman. Mijn Foeke Tiettes is immers niet de enige Landman die begin 19de eeuw in Friesland rondloopt. Zoals ik al aangaf, qua naam, tijd en locatie lijkt het te kloppen, maar ik kan het vooralsnog niet heel erg aannemelijk / bewijsbaar maken.

Helaas, heb ik niet veel extra informatie boven water kunnen halen :oops: .
Ik zoek verder, maar wilde wel even wat van me laten horen.

Doutien Girtsens heeft enigszins een wat uniek patroniem en er zijn er een aantal in Heeg.
Wellicht brengt met dit verder op weg. Misschien leidt het nergens toe.
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 03-03-1684
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Sybren Girtsens wonende te Heeg
Bruid: Eeuw Sibrens wonende te Elahuizen
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 16-11-1684
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Miecko Gepckis wonende te Heeg
Bruid: Sieuw Girtsens wonende te Heeg
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 26-01-1690
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Liske Gertsens wonende te Heeg
Bruid: Assien Gepkes wonende te Oudega
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-02-1695
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Foecke Tiettes wonende te Heeg
Bruid: Doutien Girtsens wonende te Heeg
Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 1700
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Age Ages
Bruid: Antie Girtsens
Efin, helaas dus niet zo heel veel nieuws.
Nogmaals bedankt voor je reactie.

MVG
Pierre

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: ouders Ruerd Tietes, Heeg

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 2 jul 2020 7:01 pm

Ik zie niet zoveel Landmannen in 1811, Pierre - of bij de overlijdens begin 19e eeuw -
allerlei klusterties, en of wijd weg, of hervormd.
Het zijn er zo weinig dat je ze in elkaar zou kunnen zetten,
om uit te sluiten dat een van hen iets met voorvader Tiete Foekes te maken kan hebben.

Inmiddels vond ik wel dit voor je in Jierboekje 1999 Bruynsma:
WYM 51 227: In september 1669 wordt de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van wijlen Eelke Eelkes en Antje Martens. Sjoerd Ages, Geertsen Hisses (gehuwd met Aagh Martens) en Simon Hotses worden curatoren over de kinderen Griet (7 jaar) Hetske (5 jaar) en Eelke Eelkes (1 jaar). Simon Hotses wordt later vervangen door Watse Martens. Aan onroerend goed wordt 1/6 part van de sate met huis, schuur en watermolen te Ypecolsga beschreven, waarop Auk Eelkes meier was. In mei 1671 overleggen Sjoerd Ages en Heertsen Hisses de rekening over de curatele.

In januari 1670 wordt de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van wijlen Marten Watses en Doutien Hoites, echtelieden te Heeg, ten behoeve van de weeskinderen Hoite 21 jaar en Fed 20 jaar. Ook worden de 3 kinderen van Eelke Eelkes en Antje martens als erfgenamen vermeld. (WYM 51 254).
Dat lijken mij de ouders van Doutien Girtsens,
kleindochter dan van Marten Watses Aggema en Doutien Hotses Hoitema.
Trouwregister Hervormde gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag
Vermelding: Ondertrouw op 6 maart 1630
Bruidegom: Marten Watzezn afkomstig van Langweer
Bruid: Doutzen Hoijtedr afkomstig van Heeg
Opmerking : getrouwd te Langweer
dtb 214

Sneek, huwelijken 1630
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 april 1630
Bruidegom: Marten Watzes afkomstig van Langezwaag
Bruid: Doeittien Hoeittes afkomstig van Heeg
Sneek hv
dtb 669
Het echtpaar doopt een aantal kinderen hervormd Heeg, waaronder Antie en Aagh op 23-2-1640.

Dat schept ook wel een band met Ypecolsga waar Tytte Foekes in 1749 vermeld wordt.
Verder zocht ik Romke Tjittes de Boer in het Bakhuizer doopboek, want gb ca. 1759 zou hij daar dan in moeten staan,
dus of ik lees er over heen, of zoek niet ver genoeg - of hij is minstens 10 jaar ouder dan zijn ovl-akte zegt,
want nog geboren in Ypecolsga en meetellend bij de 3 knd. in 1749.

Ik vond wel Stijntje 26-1-1758 - die eerder ontbrak, maar inmiddels aangevuld is.
scan 76 - dr Titte Foekes en Diuwke Sjaukes - susc Stientje Jaukes

Dieuwkes vader Gauke Jans x Stijntje Romkes had een halfzusje Inske Jans, 19-12-1717 Roodhuis rk -
misschien verklaart dat de Eenk- Ennata in 1753?
Ik zou anders niet weten waar die naam vandaan komt.

Deze had ik eerder ook nog niet:
1744 Plaats: Heeg
Bijzonderheden: Gemeente: Wymbritseradeel
Vermeld Fijte Foekes
Diversen: Aantal personen: 2 Toegezegd bedrag £ 2:-:
-

Groet, Margreet

Plaats reactie