Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Pierre
Berichten: 146
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Pierre » donderdag 3 okt 2019 7:40 am

All,

Ik heb geprobeerd mijn zoektocht naar verdere voorouders in deze tak van mijn familie vlot te trekken.
Ik geef eerst een (lang) overzicht van de gegevens die ik heb en zal sluiten met een aantal comments/vragen.

Dieuwke Jacobs (Sep 1700 RK Koornmarkt - 1771), dochter van Jacob Theunis en Tjamke Jans, huwt Okt 1717 te Dronrijp met Rouke Minses (± 1695 – Dec 1774), zoon van Minse Oeges en Eelkje Roukes. Ik heb de volgende dopen RK Breedstraat:
01) April 1719: Eelkje Roukes (Tjamke Jans = Maternal Oma) -- overleden voor Juli 1726.
02) Aug 1721: Minse Roukes (Jacob Theunis = Maternal Opa) -- huwt Wapke Feites Heins in 1742.
03) Nov 1723: Jacob Roukes (Doekle Jans) -- huwt Engel Harmens in 1752.
04) Jun 1726: Eelkje Roukes (Tjamke Jans = Maternal Oma) -- huwt Jan Pieters in 1752.
05) Aug 1729: Antje Roukes (Tjamke = Maternal Oma) -- huwt Hedzert Rimmerts in 1753
06) Feb 1733: Oege Roukes (Attie Menschens = zus van Rouke Minses) -- ongehuwd.
07) Nov 1735: Johannes Roukes (Minne Aukes) -- huwt Martjen Jans in 1771.
08) Jan 1740: Grietje Roukes (Elbrigt Symens) -- huwt Jan Harmens in 1774.
Tietjerksteradeel e.o.
Rouke Meenses; RK, boer te Tietjerk op de Kleine geest, overl. ald. 1777, tr. ca. 1715 Dieuwke Jacobs, stemkoh.: 1728 gebr.
Tietj. 12, quot.: een sobere boer, 5+2, 38-19, person. koh.: 1768 £ 710 (pro se et nom. lib.), 1777: overleden,
de erven: Jan Harmens, Tietjerk nom. ux., Oege Roukes en Jan Roukes, Hedzer Rinnerts nom. ux., Minse Roukes wed., Jan Pieters nom. ux. in Noord-Holland;
TIE S18 84, 493, S19 538 (2x), S22 210, S23 193;
ki.: Minse, Antje, ged. R.K. Leeuwarden Breedstraat 21 aug. 1729, Jacob, Jan, Oege, Grietje
Stem- en floreenkohieren 1728
Locatie: Tietjerk
Stemnr.: 12
Aantal stemmen: 1
Gebruiker: Rouke Meenses
Eigenaar: Patroon van Tietjerk

Volkstelling 1744
Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling")
Source: Volkstelling 1744
Place: Tietjerk
Vermeld: Rouke Meenses
Note: Aantal personen: 8 Toegezegd bedrag £ 1:-:-

Tietjerksteradeel speciekohieren 1748
Place: Tietjerk
Note: Locatie 16
Bewoner: Rouke Minses
Post 1 - In 1748 hoofdbewoner
Opm.: 1753: dochter minder in huis
1765: de zoon dient nu
1771: vrouw overleden
1772 een zoon getrouwd
In 1774 naar klokslag Leeuwarden

Quotisatie Kohier 1749
IJlst, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menaldumadeel
Source: Quotisatie kohieren
Locatie: het dorp Tietjerk
Aantal volwassenen: 5
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 38:19:-
Bewoner: Rouke Meenses
Note: sobere boer
Als ouders van Dieuwke Jacobs heb ik Tjamke Jans die huwt met Jacob Theunis (Dec 1697 en Feb 1698) te Leeuwarden.
Hij is van Tietjerk en zij is van Leeuwarden.
Dieuwke Jacobs' doop is op 8 Sep 1700 Leeuwarden RK Koornmarkt (Doopnaam Dymna) en getuige is Tiet Dauwes.
En hier liep ik vast lang geleden. Ik kon maar geen aanknopingspunt vinden inzake het vinden van verdere voorouders.

Totdat ik van de week deze vond bij het Historisch Centrum Leeuwarden,....
Autorisatieboeken Leeuwarden
Aktenummer: w011-28
Aktedatum: 1698-04-09
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Elberich Simens en Uilck Simens, kinderen van wijlen Simon Doedes en Tiampke Jans.
Tiampke Jans hertrouwde met Jacob Theunis.
Jan Jansen, huisman, tot Raed, is de grootvader van Elberich Simens en Uilck Simens.
Curator ad actum divisionis, omtrent de vaderlijke goederen: Gerrit Doedes, huisman, tot Friens.
Erfgenaam: Elberich Simens en Uilck Simens
Moeder: Tjampke Jans
Stiefvader: Jacob Theunis
Currator: Gerrit Doekes
.................... en ik vond ook nog deze.
Autorisatieboeken Leeuwarden
Aktenummer: w015-32
Aktedatum: 1749-10-28
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
† Jacob Teunis, Tjamke Jans, weduwe van --- Curator: Sijbe Jans, onder Tietjerk.
In verband met haar ouderdom en zwakheid.
Gecureerde: Tjamke Jans
Curator: Sijbe Jans
Tjamke Jans was dus eerst getrouwd met Simon Doedes en vervolgens met Jacob Theunis en dat levert deze op.
'Mijn' Tjamke Jans x Jacob Theunis is dus Tjamke Jans Heslinga x Symen Doedes.
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem
Bron: DTB Trouwen
(Akte)datum: 19-08-1685
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom: Symen Doedes wonende te Friens
Bruid: Tiamcke Jans Heslinga wonende te Rauwerd
En dan kom ik op het volgende (is nog enigszins in de steigers),.....


Tjamke Jans Heslinga huwt te Idaarderadeel Aug 1685 Simon Doedes. Hij is van Friens en zij is van Rauwerd en Ik heb 2 kinderen;

Elberich Simons
Ze huwt in Mei 1705 te Leeuwarden en Surhuisterveen met Klaas Tierts.
Vervolgens huwt Elberich in Juli 1722 met Minne Aukes. Beide zijn van Leeuwarden.
Ik heb vooralsnog geen kinderen gevonden van Elberich Simons.
- Elberich Simons is getuige bij de doop van Grietje Roukes in Jan 1740 (Elberich is de halfzus van Dieuwke Jacobs).
- Minne Aukes is getuige bij de doop van Johannes Roukes in Nov 1735 (Minne is de man van de halfzus van Dieuwke Jacobs).

Ulck Simons
Ze huwt in Oct 1713 te Tietjerk / Suawoude met Pieter Jans.
Er is een doop in Juli 1719 Leeuwarden RK Breedstraat van hun zoon Simon Pieters (Getuige = Johannes Peters)

Een greep uit de bronnen,
Autorisatieboeken Leeuwarden
Aktenummer: w011-28
Aktedatum: 1698-04-09
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Elberich Simens en Uilck Simens, kinderen van wijlen Simon Doedes en Tiampke Jans.
Tiampke Jans hertrouwde met Jacob Theunis.
Jan Jansen, huisman, tot Raed, is de grootvader van Elberich Simens en Uilck Simens.
Curator ad actum divisionis, omtrent de vaderlijke goederen: Gerrit Doedes, huisman, tot Friens.
Erfgenaam: Elberich Simens en Uilck Simens
Moeder: Tjampke Jans
Stiefvader: Jacob Theunis
Currator: Gerrit Doekes
Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Tjamke Jans; tr. 2. Jacob Theunis, woont 1713, 1716 op de Kleine Geest onder Tietjerk, well. 1724 op Schilkampen onder Leeuwarden;
TIE P7 174, S14 196v, S16 73, 109, 176, 179, S18 84, heeft zoon Pieter Jans of dochter Uilkje Symens.
Notitie: Ze heeft dus een dochter Uilkje
Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Jan Pieters; boer op Oude Miede, aan de Louwsmeer (vanaf 1693, een plaats met vogelkooi, is de Kobbekooi tussen Suawoude en Tietjerk),
tr. (att. v Wirdum 20 jan. 1691) Tietje Jans, v Bergum, hij v Wirdum, is 1713 failliet, boelgoed 21 juni, akte v precario / bezit ter bede, borgen:
Pieter Jans en Uilkje Symens; TIE S15 516, S16 58, 63, 65, 73, 77, 93, 98, 109
Tietjerksteradeel e.o.
Bijzonderheden:
Uilkje Symens; tr. Suawoude / Tietjerk 1 okt. 1713 Pieter Jans; TIE S16 179 (1715, failliet c.q. akte van precario),
S16 109, moeder of schoonmoeder is Tjamkje Jans
Vervolgens huwt Tjamke Jans Heslinga dan met Jacob Theunis (Dec 1697 en Feb 1698) te Leeuwarden.
Hij is van Tietjerk en zij is van Leeuwarden. Ik heb 1 kind.

Dieuwke Jacobs
Haar doop is op 8 Sep 1700 Leeuwarden RK Koornmarkt en ze heeft dan vooralsnog 2 half zusjes (Elberich en Ulck Simons).
Het zijn Elberich Simons en haar man tweede Minne Aukes, die later bij de dopen van haar kinderen optreden als doopgetuigen.

Vervolgens op zoek naar de ouders van Tjamke Jans Heslinga en dan kom je al heel snel bij.
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem
Bron: DTB TrouwenSoort registratie:
(Akte)datum: 12-12-1656
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jan Janssen wonende te Huizum
Bruid: Elbrich Meinerts wonende te Rauwerd
Vervolgens eens op het internet gespiekt om te zien of er al enigszins iets bekend is van de familie Heslinga.
En zo hier en daar duikt er echt wel iets op. Ik geef deze link als voorbeeld.
Ik heb deze gegevens vooralsnog niet gecontroleerd en ik weet ook niet wat de bronnen zijn.
https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... 110483.php

Ik neem even over van genealogieonlone;
01) Doeckle Jans Heslinga 1658-1725 -- dit is misschien de Doekle Jans die getuige is bij de doop van Jacob Roukes in Nov 1723.
02) Meinert Jans Heslinga 1663-1738
03) Tjamke Jans Heslinga 1665 (als ze van 1665 is, dan is ze in 1749 ongeveer 84, wanneer Sybe Jans de curator is).
04) Jan Jans Heslinga 1670-????

Het zou heel goed kunnen dat deze familie enigszins al bekend is.
- Kijk ik naar de voorouders van Jan Jansen Heslinga, dan kom je terecht bij namen zoals; HAXTA van Heslinga, Galama, van Aylva en van Walta.
- Kijk ik naar de voorouders van Elbrich Meinerts, dan kom je terecht bij namen zoals; Epema, Suffema and Scarwier.
- Ik herken sommige namen en weet dat sommige families zijn na te lopen in het Jaarboek.

Voordat ik afsluit, verder nog enkele gegevens inzake de curator van Tjamke Jans Heslinga genaamd Sijbe Jans, onder Tietjerk. Ik ben benieuwd wie hij is en of hij op de een of andere manier familie is. Ik denk dat het om deze gaat.
Tietjerksteradeel speciekohieren
(Akte)datum: 1748
Plaats: Tietjerk
Locatie: 20
Bewoner: Sybe Jans
Diversen: Post 1 - In 1748 hoofdbewoner - In 1766 overleden - Opm.: 1751: dochter getrouwd met Tjeerd Sybes, Rijperkerk; 1755: dochter minder in huis
Bewoner: De weduwe van Sybe Jans
Diversen: Post 2 - In 1766 hoofdbewoner, ingekomen van post 1 - In 1789 overleden - Opm.: 1772: de zoon overleden
Bewoner: Elbrich Sybes
Diversen: Post 3 - In 1789 hoofdbewoner, ingekomen van post 2 als dochter - In 1790 onder post 4; getrouwd met Oege Aukes
Bewoner: Oege Aukes
Diversen: Post 4 - In 1790 hoofdbewoner, ingekomen van Giekerk 3, Tietjerksteradeel - In 1801 overleden - Opm.: getrouwd met Elbrich Sybes; de stiefzoon Syde Sipkes 1790 naar Oenkerk 50 br
Bewoner: Bartel Jochums
Diversen: Post 5 - In 1791 inwonend - In 1792 dient nu
Bewoner: De weduwe van Oege Aukes
Diversen: Post 6 - In 1801 hoofdbewoner, ingekomen van post 4 - In 1805 nog alhier
Sybe Jans huwt in April 1737 te Leeuwarden met Agatha Heerens (ze is doopsgezind).
Ik heb de volgende dopen in Leeuwarden kunnen vinden;
01) Nov 1735 (Breedstraat) Dieuwke Siebes (getuige Beetske Jans)
02) Jan 1738 (Breedstraat) Heere Siebes (getuige Jan Jansens)
03) Jan 1739 (Koornmarkt) Alberta Siebes (Jeltje Hillebrants). -- Moeder heet Achtie Sibes.
04) Mar 1741 (Breedstraat) Trientje Siebes (Jeltje Hillebrants)
05) Apr 1747 (Breedstraat) Johannes Siebes (Hillebrand Claesses en Dieuwke Roukus) -- Dieuwke Roukes = Dieuwke Jacobs, vrouw van Jacob Theunis?

Verder heb ik ook nog deze,.......
Volkstelling 1744
Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Oostergo
Bron: Volkstelling 1744Soort registratie: Volkstelling 1744 inschrijving(Akte)datum: 1744Plaats: Tietjerk
Bijzonderheden:
Gemeente: Tietjerksteradeel
Vermeld: Sybe Jans
Diversen: Aantal personen: 10 Toegezegd bedrag £ 6:-:-

Volkstelling 1749
Locatie: het dorp Tietjerk
Aantal volwassenen: 8
Aantal kinderen: 4
Aanslag: £ 88:1:-
Bewoner: Sybe Jans
Diversen: seer welgesteld boer

register van overledenen Leeuwarden
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB begraven inschrijving(Akte)datum: 10-06-1766
Overledene
Sibe Jans overleden te Leeuwarden.Afsluitend, een aantal comments/vragen:
A) Gaan jullie mee met Tjamke Jans x Jacob Theunis = Tjamke Jans Heslinga x Simon Doedes? Het kan bijna niet anders, niet?
B) Eelkje Roukes huwt Jan Pieters in 1752 en ze zitten uiteindelijk in Noord Holland. Heeft iemand dit echtpaar daar kunnen traceren?
C) Is er enigszins meer bekent over de eerste 2 kinderen van Tjamke Jans Heslinga; Elberich Simons en Ulck Simons?
D) Hoe past curator Sybe Jans in dit verhaal? Misschien is hij geen familie, ik vermoed het echter wel.
E) Mogelijke voorouders HAXTA van Heslinga, Galama, van Aylva, van Walta, Epema, Suffema and Scarwier. Zijn deze families allemaal opgenomen in het Jaarboek? Of zijn er andere key bronnen die van belang zijn.
F) Vanzelfsprekend ben ik iedereen zeer erkentelijk voor het verbeteren en aanvullen van hetgeen ik tot nu toe in de steigers heb gezet.


PS:
Ik heb nog verder wat aantekeningen inzake Jacob Theunis, maar daar kom ik later wel op terug.
Ik moet mijn aantekeningen nalopen hoe ik aan deze wijsheid ben gekomen.
In het kort;
A) Ik heb een huwelijk van 1668 te Tietjerk met Antje Ambrosius (3 kinderen; Dieuwke, Teunis en Willem).
B) De ouders van Jacob Theunis zijn Theunis Douwes x Dieuwer Doedes (4 kinderen; Jacob, Doede, Elske en Douwe).
C) De ouders van Theunis Douwes zijn Douwe Theunis x Grietje Klazes (3 kinderen; Theunis, Beitske en Hylkje).MVG
Pierre

jacqueline
Berichten: 1676
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door jacqueline » maandag 7 okt 2019 8:31 pm

Hallo Pierre,

Jan Janssen X Elbrich Meinerts zijn (ook) mijn voorouders. Hieronder de kwartierstaat van beiden.
Deze gegevens heb ik ruim 10 jaar geleden ingevoerd en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik er destijds in the flow van de hoeveelheid informatie die ik kreeg te verwerken geen bronnen bij heb gezet. Ik denk eigenlijk dat ik alles uit zeer betrouwbare bron heb maar kan niet helemaal uitsluiten dat Genealogie Online mijn hoofd op hol heeft gebracht. De voorouders van Elbrich Meinerts heb ik later gecorrigeerd n.a.v. de gegevens uit Memorie van Hoytema (Genealogysk Jierboek 2017), dit staat er dan wel weer bij dus het enige dat ik kan zeggen is dat ik mijn leven heb gebeterd. Het zou fijn zijn als iemand onderstaande gegevens kan bevestigen of ontkrachten?
Je weet overigens dat de Jierboeken t/m 2018 online staan? https://www.fryske-akademy.nl/nl/genjierboek/
Kwartierstaat van Jan Janssen

Generatie 1 (proband)

1 Jan Janssen, geboren omstreeks 1626. Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-12-1656 in Rauwerderhem, Gerecht met Elbrich Meinerts, ongeveer 26 jaar oud. Elbrich is geboren omstreeks 1630, dochter van Meynert Simmes en Rints Wytses Rheen. Elbrich is overleden op 15-06-1676 in Rauwerd, ongeveer 46 jaar oud.Elbrich is weduwe van Duckle Jans (ovl. vóór 1656), met wie zij trouwde op 28-03-1644 in Idaarderadeel, Gerecht.

Generatie 2 (ouders)

2 Jan Tjalles, geboren omstreeks 1590. Jan is overleden in 1627 in Roordahuizum, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1612 met de ongeveer 22-jarige
3 Tziamcke Siurdtsdr. Haxta, geboren omstreeks 1590. Tziamcke is overleden vóór 1627 in Roordahuizum, ten hoogste 37 jaar oud.

Generatie 3 (grootouders)

4 Tjalle Wybrens, geboren omstreeks 1555. Tjalle is overleden omstreeks 1617, ongeveer 62 jaar oud.
Hij trouwde met
5 Dieu Pieters, geboren omstreeks 1560.

6 Sjoerd Gosses Haxta, geboren omstreeks 1550. Sjoerd is overleden na 1616, minstens 66 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór 1592 met
7 Ypck Everts Heslinga.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Wybren Hanses, geboren omstreeks 1520. Wybren is overleden omstreeks 1566, ongeveer 46 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1545 met de ongeveer 20-jarige
9 Bauck Tiaerts, geboren omstreeks 1525. Bauck is overleden in 1578, ongeveer 53 jaar oud.

14 Evert Jacobs, geboren omstreeks 1515.
Hij trouwde, ten hoogste 39 jaar oud, vóór 1554 met de ten hoogste 39-jarige
15 Tjam Gaeles van Heslinga, geboren omstreeks 1515.

Generatie 5 (betovergrootouders)

30 Gaele Jarichs van Heslinga, geboren omstreeks 1484. Gaele is overleden vóór 1550, ten hoogste 66 jaar oud.
Hij trouwde met
31 Lyoedts Syurds Aylva, geboren omstreeks 1476 in Witmarsum. Lyoedts is overleden na 1555, minstens 79 jaar oud.

Generatie 6 (oudouders)

60 Jarich (Haxta), geboren omstreeks 1455. Jarich is overleden vóór 1511, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1484 met de ongeveer 24-jarige
61 Tjam Gaeles Heslinga, geboren omstreeks 1460. Tjam is weduwe van Douwe Jelles Sjaarda (±1455-1482), met wie zij trouwde (1), ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1479.

62 Syurd Epes Aylva, geboren omstreeks 1450. Syurd is overleden op 20-09-1509, ongeveer 59 jaar oud.
Hij trouwde met
63 Sits Watses Walta, geboren omstreeks 1450. Sits is overleden na 1531, minstens 81 jaar oud.

Generatie 7 (oudgrootouders)

122 Gaele Bottes Heslinga, geboren omstreeks 1435. Gaele is overleden na 1464, minstens 29 jaar oud.
124 Epe Epes Aylva, geboren omstreeks 1420.

Hij trouwde met
125 Ebel Juwsma, geboren omstreeks 1425. Ebel is overleden in 1498, ongeveer 73 jaar oud.


126 Watse Agges Walta, geboren omstreeks 1420. Watse is overleden vóór 1476, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde met
127 Auck, geboren omstreeks 1425.

Generatie 8 (oudovergrootouders)

244 Botthe Heslinghe, geboren omstreeks 1390.

248 Epe Tiaerds Aylva, geboren omstreeks 1390. Epe is overleden na 1468, minstens 78 jaar oud.
Hij trouwde met
249 Teth Wybrands Hermana, geboren omstreeks 1395. Teth is overleden vóór 17-01-1456, ten hoogste 61 jaar oud.

250 Juw Hessels Juwsma (Bottema), geboren omstreeks 1400.

252 Agge Sybrens Walta, geboren omstreeks 1395. Agge is overleden omstreeks 1478, ongeveer 83 jaar oud.
Hij trouwde met
253 Beatrix Hiddinga, geboren omstreeks 1395.
Kwartierstaat van Elbrich Meinerts

Generatie 1 (proband)
1 Elbrich Meinerts, geboren omstreeks 1630. Elbrich is overleden op 15-06-1676 in Rauwerd, ongeveer 46 jaar oud. Elbrich:
(1) trouwde, ongeveer 14 jaar oud, op 28-03-1644 in Idaarderadeel, Gerecht met Duckle Jans. Duckle is een zoon van Jan Jacobs en Taed Gerbens. Duckle is overleden vóór 1656.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-12-1656 in Rauwerderhem, Gerecht met Jan Janssen, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1626, zoon van Jan Tjalles en Tziamcke Siurdtsdr. Haxta.

Generatie 2 (ouders)

2 Meynert Simmes, geboren omstreeks 1594. Meynert is overleden in 1654, ongeveer 60 jaar oud.
Hij trouwde, minstens 26 jaar oud, na 1620 met
3 Rints Wytses Rheen. Rints is overleden vóór 1654.

Generatie 3 (grootouders)
4 Simme Johaens, geboren omstreeks 1555. Simme is overleden na 10-03-1625, minstens 70 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1593 met de ongeveer 43-jarige
5 Elbrich Meinerts, geboren omstreeks 1550. Elbrich is overleden vóór 10-03-1625 in Idaard, ten hoogste 75 jaar oud.

6 Wytsa Hettes Reen, geboren in Wirdum. Wytsa is overleden vóór 1602 in Idaard.
Hij trouwde omstreeks 1586 met de ongeveer 24-jarige
7 Jeltje Riencx Andringa, geboren omstreeks 1562. Jeltje is overleden omstreeks 1630 in Friesma State te Idaard, ongeveer 68 jaar oud. Jeltje trouwde (1) met Douwe Pieters Hopperus (ovl. vóór 1586). Jeltje trouwde (3), minstens 29 jaar oud, na 1591 met Tomas Piers (ovl. 1629).

Generatie 4 (overgrootouders)
8 Johaen Johaens, geboren omstreeks 1530. Johaen is overleden na 1584, minstens 54 jaar oud.

10 Meinert Formers Scarwier, geboren omstreeks 1525. Meinert is overleden omstreeks 15-04-1589, ongeveer 64 jaar oud.
Hij trouwde met
11 Hil, geboren omstreeks 1530.

12 Hetto Lolckes Reen. Hetto is overleden op 27-03-1572. Hij is begraven in Goutum.
Hij trouwde met
13 Jeldu Symens Hoytama. Jeldu is overleden op 07-12-1579. Zij is begraven in Goutum. Jeldu is weduwe van Reyn Aylva (vóór 1512-±1540).

14 Renick Tyaerdts. Renick is overleden omstreeks 1601.
Hij trouwde omstreeks 1550 met de ongeveer 21-jarige
15 Bauck Siurds, geboren omstreeks 1529. Bauck is overleden omstreeks 1600, ongeveer 71 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

24 Lolcke Hessels toe Rheen. Lolcke is overleden op 30-04-1546. Hij is begraven in Lutkewierum.
Hij trouwde met
25 Hack Tjercksdr. Roorda. Hack is overleden omstreeks 1535. Hack trouwde (2) met Hetto Hettema.

26 Symen Hotses Hoytema. Symen is overleden op 14-03-1528. Hij is begraven in Oudega. Symen is weduwnaar van Sipck Ambrosius, met wie hij trouwde (1) vóór 1499.
Hij trouwde (2) vóór 1510 met
27 Gerck Wytsa Beyma dochter.

28 Tjeerd Feikes Goerda. Tjeerd is overleden vóór 1537.
Hij trouwde met
29 Jeltje. Jeltje is overleden na 1545.

Generatie 6 (oudouders)

48 Hessel Lolckes Rheen. Hessel is overleden omstreeks 1540. Hessel trouwde (2) met Sibbel.
Hij trouwde (1) met
49 Bauck Teackes Bootsma.

50 Tjerck Popckes Roorda.
Hij trouwde met
51 Jodoca.

52 Hotse Hoytes. Hotse is overleden na 1484. Hij trouwde omstreeks 1450 met Wypk van Ramswert.

54 [waarschijnlijk] Wytza Lyeuwaz van Beyma.
Hij trouwde met
55 N. Bockema.

56 Feike Tjeerds Andringa, geboren omstreeks 1455. Feike is overleden vóór 1511, ten hoogste 56 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1480 met de ongeveer 20-jarige
57 Katherina Juws Juwsma, geboren omstreeks 1460. Katherina is overleden na 1523, minstens 63 jaar oud.

Generatie 7 (oudgrootouders)
96 Lolcke Hessels Rheen.
Hij trouwde met
97 Jel Rispens.

100 Popcke Ruurds Roorda.

104 Hoyta Hoytema, geboren omstreeks 1420.
Hij trouwde, ongeveer 5 jaar oud, omstreeks 1415 met
105 Eesen Hiddema.

112 Tjeerd Jorrits Andringa, geboren omstreeks 1425. Tjeerd is overleden vóór 1476, ten hoogste 51 jaar oud.

114 Juw Syoukazoon, geboren omstreeks 1430.
Hij trouwde met
115 Doede (Goerda), geboren omstreeks 1435.

Generatie 8 (oudovergrootouders)
200 Ruurd Goffes Roorda. Ruurd is overleden in 1445.
Hij trouwde met
201 Foeck Keympes Unia.
Groet, Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5208
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 9 okt 2019 12:29 pm

Hoi Pierre, hoi Jacqueline,

Ik heb Sybe Jans als een zoon van Jan Jansenss (Heslinga)- de broer van Tjamke, x Dieuwke Siebrens:
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 12-04-1702 Soort akte: derde proclamatie
hij is huisman
Bruidegom Jan Jansen wonende te Rauwerd
Bruid Duicke Sijbbrens wonende te Rauwerd
Kinderen:
Beitske Jans x Johannes Wybes x 1735 -> nageslacht Wybenga
Doekele Jans x Fopkje Sytses x 1738 - Doekele is getuige bij Jacobus Roukes 1723.
Sybe Jans x Dieuwke Sibrens x 1737
Siebren Jans : Irnsum rk april 1715, p Suck Sibrants
Pieter Jans : Irnsum rk 7-7-1717, p Joggim Pieters
Eelkje Jans: Irnsum rk 21-12-1719, m Jeltje Doucles
Tietjerksteradeel Overledene
Elbrig Sybes leeftijd 88 jaar, overleden op 08-05-1828
Diversen: weduwe
Vader Sybe Jans
Moeder Aagje Heeres
De dochter x Tjeerd Sybes 1751 begrijp ik niet. Ik kan enkel een huwelijk met Dieuwke Durks vinden.
Dieuwke Sybes uit 1735 lijkt me wat jong om dan al te trouwen, maar ze dopen wel een dochter Aagje.
Bij mij trouwt Dieuwke Sybes in 1771 met Cornelis Sybrens van Huizum.

Groet, Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5208
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 12 okt 2019 4:51 pm

Hallo beiden en allemaal,

Gosse van der Plaats meldde mij per email:
Aechje Heres wordt behandeld in mijn publicatie “Voor-en nageslacht van Aechje Heres (ca. 1703 -1788) op de Kleinegeest onder Tietjerk” pagina 91-129 in het Genealogysk Jierboek 2018. (nog niet op internet).

Sijbe Jans is haar tweede man. Zijn ouders, respectievelijk haar tweede schoonouders, komen kort aan de orde in mijn artikel.

De dochter, die in 1751 huwt is uit Aechje Heres haar eerste huwelijk.
Aagje trouwde in 1723 met Dirk Sybrens, dochter Dieuwke Dirks trouwt dan 1751.
Piet Nieuwland heeft oa. dit :
Dieuwke Dirks Donjema; overl. Giekerk 18 mei 1823 (92 jr), tr. Rijperkerk 18 okt. 1750 Tjeerd Sybes, v Rijperk., zij v Tietj.,
op lidm. lijst Rijperkerk 1789 (Boerestreek), att. nr Giekerk 26 nov. 1790, 1811 weduwe te Oenkerk, speciekoh.: 1790 Giekerk 3 v Rpk. 26, 1800 weduwe, nog vermeld 1805
Groet, Margreet

Pierre
Berichten: 146
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Pierre » zaterdag 19 okt 2019 1:20 pm

All,

Ik was 2 weken op reis vanwege werk en ben nu inmiddels weer thuis. Mag ik jullie allen bedanken voor de reacties!
Nav Jacqueline haar reactie, dit zijn bronnen die ik vooralsnog heb gevonden inzake de voorouders van Jan Janssen.
1) Jan Janssen (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2017 pagina 278)

2+3) Jan Tjalles x Tziamcke Siurdtsdr (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2005 pagina 147)

4 +5) Tjalle Wybrens x Dieu Pieters (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2005 pagina 154)
6 +7) Sjoerd Gosses Haxta x Ypck Everts Heslinga (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2005 pagina 155)

8 +9) Wybren Hanses x Bauck Tiaerts (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2005 pagina 162)

14+15) Evert Jacobs x Tjam Gaeles van Heslinga (GJ 2005 pagina 162)

30+31) Gaele Jarichs van Heslinga x Lyoedts Syurds Aylva en verdere voorouders (GJ 1995 pagina 148 tot 416)
MVG
Pierre de Vries

Pierre
Berichten: 146
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Pierre » zaterdag 19 okt 2019 2:14 pm

All,

Dit zijn bronnen die ik vooralsnog heb gevonden inzake de voorouders van Elbrich Meinerts.
1 Elbrich Meinerts (Galema Boek pag 163-165 & GJ 2017 pagina 278)

02+03) Meynert Simmes x Rints Wytses Rheen (GJ 2017 pagina 277)

04+05) Simme Johaens x Elbrich Meinerts (GJ 1999 pagina 189)
06+07) Wytsa Hettes Reen x Jeltje Riencx Andringa (GJ 2017 pagina 157)

08+09) Johaen Johaens (GJ 1999 pagina 196)
10+11) Meinert Outgers Scarwier (GJ 1999 pagina 196)
viewtopic.php?f=3&t=4653&hilit=scarwier
viewtopic.php?f=3&t=2666&hilit=scarwier

12+13) Hetto Lolckes Reen x Jeldu Symens Hoytama (GJ 2017 pagina 119)
14+15) Renick Tyaerdts x Bauck Siurds (GJ 2017 pagina 157)

24+25) Lolcke Hessels toe Rheen x Hack Tjercksdr. Roorda en voorouders (GJ 2017)
26+27) Symen Hotses Hoytema x Gerck Wytsa Beyma dochter (GJ 2017)
28+29) Tjeerd Feikes Goerda x Jeltje (?)
De bron inzake de (voor) ouders van Tjeerd Feikes Goerda, Feike Tjeerds Andringa x Katherina Juws Juwsma, heb ik nog niet gevonden.
Daar zal ik later naar kijken. De bron komt vast en zeker boven water.

MVG
Pierre

Margreet Huisman
Berichten: 5208
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 19 okt 2019 3:42 pm

Hoi Pierre,

De bron voor de oudste Andringa voorouders is het Andringa boek, een onderzoek van Ype Brouwers, die ook het Galama onderzoek gedaan heeft.

http://andringaonline.nl/?wppa-occur=1& ... pa-photo=1

Groet, Margreet.

Pierre
Berichten: 146
Lid geworden op: vrijdag 14 aug 2009 12:45 am
Locatie: New York

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Pierre » zondag 3 nov 2019 3:15 am

Dank je wel Magreet!

Zal het boek bestellen.

MVG
Pierre

Margreet Huisman
Berichten: 5208
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gezocht voorouders Tjamke Jans (Heslinga) x Jacob Theunis (Leeuwarden / Tietjerk)

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 7 nov 2019 12:20 am

Pierre,

bij mijn weten is het Andringa boek uitverkocht,
Maar ik zag er 2 op tweedehands sites.

www.boekwinkeltjes.nl
Hier is ook nog een latere aanvulling verkrijgbaar.

www.antiqbook.nl

Groet, Margreet

Plaats reactie