Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » zondag 3 mei 2020 10:51 am

Beste mensen,

Er ontbreekt nog een deeltje aan dit geheel, n.l. de voorouders van Gouke Jan Suringar.
Daarom voeg ik deze ook toe. Als iemand correcties of aanvullingen heeft, hoor ik het graag. De naam Suringar wordt overigens op heel veel verschillende manieren geschreven: o.a. als Suyriger, Suyrich, Suriger, Suiriger, Suirger, Zuricher. Ik ben benieuwd naar de herkomst van deze familie.

Vriendelijke groet, Alice Schippers

Voorouders van Gouke Jan Suringar

Generatie 1
1 Gouke Jan Suringar, gedoopt 22 juni 1738, Stiens (Leeuwarderadeel). Ondertrouw 2 april 1769, Stiens (Leeuwarderadeel), met Sytske Jacobs Stikkersma, gedoopt 12 september 1745, Ferwerd (Ferwerderadeel), overleden 19 mei 1808, Leeuwarden (leeftijd bij overlijden: 62 jaar oud) , dochter van Jacob Johannes Stikkersma 1703-1784 en Antje Jaspers 1715-1778.

Generatie 2
2 Gerrit Tjeerd Suringar, gedoopt 25 september 1712, Harlingen, doctor. Gehuwd 23 februari 1738, Stiens (Leeuwarderadeel), met...
3 Afke Jacobs, gedoopt 28 april 1709, Stiens (Leeuwarderadeel)
Hun kind:
Gouke Jan, gedoopt 22 juni 1738, Stiens (Leeuwarderadeel). Zie 1.

Generatie 3
4 Gouke Gerrits Suringar, geboren, Harlingen, koopman, vroedman.
Gehuwd (1) 9 augustus 1684, Harlingen, met Antje Eelkes Eelcoma.
Gehuwd (2) 14 augustus 1711, Leeuwarden, met
5 Baukje Tjeerds Haringa, geboren in 1675, Leeuwarden, overleden 27 juni 1758 (leeftijd bij overlijden: 83 jaar oud). Eerder gehuwd op 25 februari 1694, Leeuwarden, met Frans Klases Oldersma.
Gehuwd (3) in 1717 met Johannes Salmasins, overleden 25 april 1740, Stiens (Leeuwarderadeel), dominee. Gehuwd (4) 9 februari 1742, Franeker, met Sybrandus Faber, hopman.
Kinderen van Gouke en Antje
en hun kinderen 4-(X1):
1 Tjaard.
2 Eelco Ignatius, geboren in 1683, doctor, keelmeester. Gehuwd 27 januari 1713, Leeuwarden, met Anna Elisabeth van Lennep, dochter van Johannes van Lennep en Anna de Blocq van Scheltinge.
Kinderen van Gouke en Baukje:
3 Gerrit Tjeerd, gedoopt 25 september 1712, Harlingen.
4 Tjeerd Goukes, gedoopt 7 januari 1716, Harlingen.
5 Gerard Sybren. Gehuwd in 1731 met Catharina Paulus.

6 Jacob Dirks, mr. Wagenmeester. Gehuwd 7 maart 1702, Stiens (Leeuwarderadeel), met.
7 Rinske Johannes, geboren, Dronrijp (Menaldumadeel).
Kinderen van Jacob en Rinske:
1 Johannes Jacobs, gedoopt 14 december 1704, Stiens (Leeuwarderadeel).
2 Afke Jacobs, gedoopt 28 april 1709, Stiens (Leeuwarderadeel). Zie 3.
3 Marieke Jacobs, gedoopt 1 januari 1716, Huizum.

Generatie 4
8 Gerrit Goukes, zoutzieder. Gehuwd 20 januari 1655, Harlingen, met.
9 Hylkje Sybrens Suringar. Ouders: 18 en 19.
Kinderen van Gerrit en Hylkje:
1 Gouke Gerrits Suringar, geboren, Harlingen. (Zie 4).
2 Amelia Gerrits. Gehuwd met Johannes Kuyck.
3 Maryke Gerrits Suringar. Gehuwd met Justus Voorda, Fiscaal, notaris, zoon van Jacobus Voorda en Aafke Annes Algera.
4 Anne Gerrits Suringar. Gehuwd 27 november 1697, Harlingen, met Jacobus Cornelis Bonck.
5 Reinouke Gerrits Suringar, overleden in 1734, Harlingen. Gehuwd 12 april 1679, Harlingen, met Jan Pieters Leyenaar. Gehuwd 20 februari 1724, Harlingen, met Ocke Doedes.
6 Hessel Gerrits Suringar, geboren in 1677, overleden 10 juni 1727, Harlingen (leeftijd bij overlijden: 50 jaar oud) Gehuwd 6 september 1705, 7 Harlingen, met Taets Everts Oosterbaen.
7 Johanna Suringar. Gehuwd 21 december 1738, Leeuwarden, met Jarich Tadema, advocaat.
8 Elisabeth Suringar.

10 Tjeerd Douwes Haringa. Gehuwd met.
11 ? ?.
Kinderen van Tjeerd en ??:
1 Baukje Tjeerds, geboren in 1675, Leeuwarden, overleden 27 juni 1758 (leeftijd bij overlijden: 83 jaar oud) . Zie 5
2 Sytske Tjeerds, overleden 20 oktober 1727, Leeuwarden. Gehuwd 2 december 1688, Leeuwarden, met Hidde Bonnema, bode van het Hof van Friesland.

Generatie 5
18 Sybrant Tiaerds Suringar.
Gehuwd 16 maart 1633, Harlingen, met.
19 Ammely Haenties.
Kinderen van Sybrant en Ammely:
1 Hylkje Sybrens. Zie 9.
2 Tjeerd Sybrens. Gehuwd 8 januari 1665, Harlingen, met Dieuwke Jans.
3 Gerard Sybrens. Gehuwd 10 februari 1731, Harlingen, met Catharina Maria Paulus, geboren, Groningen.

Generatie 6
36 Tjeerd Suringar.
Gehuwd met.
37 ? ?.
Kinderen van Tjeerd en ??
1 Sybrant Tiaerds. Zie 18.
2 Sjoerd Tjeerds. Gehuwd 14 april 1623, Harlingen, met Aeltie Hotses.

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » maandag 4 mei 2020 4:21 pm

Hoi,

Ik heb wat verbeteringen en wat aanvulling.

Generatie 4:
7 Johanna Suringar. Gehuwd 21 december 1738, Leeuwarden, met Jarich Tadema, advocaat.

Dat kan niet een dochter zijn van Gerrit en Hylkje.
Ze doopt in 1739 en 1744 nog kinderen, is dus van ca. 1700 of later - en kan dan niet uit een huwelijk x 1655 zijn.

5 Reinouke Gerrits Suringar, overleden in 1734, Harlingen. Gehuwd 12 april 1679, Harlingen, met Jan Pieters Leyenaar.
Gehuwd 20 februari 1724, Harlingen, met Ocke Doedes.

Dit zijn 2 Reinukes: de eerste wel een Suringar dbel DG Harlingen 15 januari 1681,
de tweede dbel DG Harlingen 21-6-1731 - en dus een ander, want dat hoeft geen 2 keer - en overleden 1734.

Extra kind: Inske Gerrits, x 21-12-1684 Leeuwarden Pier Claasen Oldersma. Hij hertrouwt 10-10-1697 Grietie Selis Tambuser.

Generatie 5:
3 Gerard Sybrens. Gehuwd 10 februari 1731, Harlingen, met Catharina Maria Paulus, geboren, Groningen.

Zo laat trouwend kan hij niet uit een huwelijk zo'n 100 jaar eerder zijn, namelijk x 1633 zijn.

nr 8 Gerrit Goukes is een zoon van nr. 16 Gouke Gerlofs.
Gouke trouwde 2 keer:
Harlingen, huwelijken 1614
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 december 1614
Bruidegom: Goucke Gerlefs afkomstig van Leeuwarden
Bruid: Fokell Feddes afkomstig van Harlingen
Opmerking : mr.
Harlingen hv dtb 331
En van de site Harlingerrijkdom met veel DG families in Harlingen, die helaas niet meer bestaat,
kwam ooit nog een later huwelijk met Inske Sybrands - ovl na 29-11-1656 als ze nog naastligger wordt genoemd -
wrsch ook een dochter van Sibrant Tiaerdts Suiriger.
kinderen met Fokell:
Feddo Gavery
Boele Goukes ovl ca. 7-6-1674 - x 1639 Aaltje Hendriks
Yfke Gaukes ovl ca. 20-12-1655 - trouwt ca. 1633 Claes Gerrit Braem. [mijn voorouders]

Kinderen met Inske:
Mayke Gaukes ovl < 1660 x 16-4-1648 Sybrand Hessels (Hingst)
Gerrit Goukes x 1655 Hylkien Sybrens Suyriger.

nr 16 Gouke Gerlofs is een zoon van nr. 32 Gerleff Boeles, ca. 1563 (getuige op 30-4-1623, dan 60 jaar oud) - ovl. < 2-5-1637.
schipper te Leeuwarden, maar ook burger en coopman.
Vanaf 1608 wordt hij genoemd met Marij Jans, in 1637 zijn weduwe - maar wrsch was hij eerder getrouwd.
Kinderen:
Sara Gerlof x Foecke Ripperts 1629
Abraham Gerlofs, overleden op de terugreis van West-Indie ca. 1625.

nr 18 - Sibrant Tiaerds Suringar.
Over hem heb ik nog de opmerking:
Sibrand Suirger koopt in 1647 Franekertrekvaart zz
Is hij ook de Syvert Tiaert Suiriger 1632?


Van Harlingerrijkdom kwam ooit ook nog een huwelijk met Ybeltje Jelles,
maar dat kan ik nu nergens terugvinden.
Zij was bij mijn weten daar niet de moeder van Inske.

nr. 18 Amely Haenties is een dochter van Haentie Hessels en Amely Bartels.
Haentie had 2 broers, Jacob en Frids [mijn voorvader]
en diverse nakomelingen noemen zich Hingst.

Voorouders Haringa doe ik even apart.
Groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » maandag 4 mei 2020 4:51 pm

20-9-1719 Boukjen Haringa, weduwe van Gouke Suiringar, nu gehuwd met Ds. Johannes Salmasins, van Stiens.
Haar kinderen Gerrit en Tjeerd, krijgen als curator: Doytse Sijbrands Dickland, hun volle oom van moerderszijde.
Die oom is deze:
Bolsward Gerecht 15-5-1681
Bruidegom Doitse Sybrens wonende te Bolsward
Bruid Geeltie Synnes wonende te Bolsward

BB Leeuwarden 11-8-1704
Doite Sibrants Dicklant
Beroep: Vlaskoper
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
Dus dan is dit zijn zusje:
Bolsward gerecht ondertrouw 1-6-1667
hij is weduwnaar, afkomstig van Bolsward, zij is jongedochter
Bruidegom Tiaerd Douues wonende te Leeuwarden
Bruid Antje Sybrens wonende te Bolsward

Leeuwarden 29-06-1667 Soort akte: bevestiging huwelijk
getrouwd op het stadhuis
Bruidegom Tieert Douwes
Bruid Antie Sibrens
Stemcohier 1698 Rinsumageest stem 40
1/3 Hopman Haringa
1/3 Tjeerd Douwes Haringa
1/3 Keimpo Luitsmaturp
gebr. Dirk Claesen
Die hopman is zijn broer Nicolaas.
Leeuwarden Aktenummer: w009-75a
Aktedatum: 1691-05-02
Soort bron: Autorisatieboeken
Samenvatting:
Claes en Tierd Douwes Haringa.
In proces met Douwe Douwes Posthumus, op Dronrijp.
Dan hoop ik dat hij ook deze is:
BB Leeuwarden 22-9-1674
Tiaerd Douwes
Beroep: Kleinreder
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
Want er is nog een Tjeerd Douwes die (her)trouwt in Bolsward, Franeker en Leeuwarden,
maar die komt voor met de naam Hallinga en Hellinga, en dat is een apotheker.
Verder wordt jouwes vermeld als burger en coopman in 1687.

Hier de broer:
BB Leeuwarden 3-6-1674
Claes Haringa
Beroep: Apotheker
Geboorteplaats: Bolsward
Betaalt: 6 g.g.
Mogelijk zijn het dan zonen van dezen:
Bolsward hervormd 3e proclamatie 1-6-1628
zij is weduwe van Aene Jans
Bruidegom Douwe Janssen wonende te Bolsward
Bruid Riemcke Tiaerts wonende te Bolsward
Groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » maandag 4 mei 2020 6:03 pm

Er was ook nog een Anske Dicklant:
9-3-1677 Bruidegom Anske Sybrandts Dicklant wonende te Leeuwarden
Bruid Maria Ritzert wonende te Rotterdam

23-3-1677 Leeuwarden 3e procl.
certificaat gelicht
Bruidegom Anske Sybrandts Dicklant wonende te Leeuwarden
Bruid Maria Ritzert wonende te Rotterdam
Gezien de latere Rommert en Sytske Freerks Dikland in Harlingen, ze trouwen daar ca. 1756
zouden dit voorouders kunnen zijn:
Trouwregister Gerecht Bolsward
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 07-03-1638 Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Sybrant Freercx wonende te IJlst
Bruid Sytske Anskes wonende te Bolsward
Die Harlingers komen dan heel misschien via :
Trouwregister Gerecht Hindeloopen
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 21-04-1690 Plaats: Hindeloopen Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Freerck Ansches
Bruid Rinner Bockes
Hier is nog een gedicht op het zilveren huwelijksfeest van Anske Dikland,
de 19e van de grasmaand 1702 te Amsterdam:
(even omhoog scrollen naar het begin)
https://books.google.nl/books?id=esVmAA ... nd&f=false

Groet Margreet

KleineKerkstraat
Berichten: 9
Lid geworden op: zondag 4 jan 2015 1:45 pm
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door KleineKerkstraat » maandag 4 mei 2020 6:43 pm

Aanvulling: de website (de Priesters van de) Harlinger Rijkdom is na overleg met de makers sinds vandaag weer te bereiken op
https://kleinekerkstraat.nl/harlingerrijkdom/

Mijn Harlinger aandacht werd getrokken omdat ik Suringar en Stickersma voorbij zag komen. Suringars te over in Harlingen, en een Tjomme Jacobs Stickersma x Trijntje Beerns die Lanen 93(?) verkopen in 1695. Ik zag het echtpaar al genoemd worden. Zij verkopen trouwens 2/3 van dat huis, want "het resterende 1/3 deel behoort toe aan de roomsgezinden".

En nog een belangstellende vraag: waarom noemt iemand zich Stickersma? Ik vraag dit omdat ik er geen patroniem en geen plaatsnaam in zie.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » maandag 4 mei 2020 10:10 pm

Dank Stefan en vooral Margreet!
Ik ga er de komende dagen eens goed naar kijken.

Vriendelijke groet, Alice

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 5 mei 2020 9:02 pm

Voor zover ik ze terug kon vinden, is de eerste Stickersma een kleermaker, Stefan.
En ook na 1811 zag ik diverse overlijdensaktes van Stickersma's (geen familie) - allemaal kleermakers,
en een enkele schoenmaker.

Groet, Margreet

KleineKerkstraat
Berichten: 9
Lid geworden op: zondag 4 jan 2015 1:45 pm
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door KleineKerkstraat » dinsdag 5 mei 2020 9:32 pm

Dank Margreet. Die derde optie zag ik niet aankomen, een afgeleide beroepsnaam.

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 5 mei 2020 11:40 pm

Ik was eerst ook op zoek naar iets van Stick... - land, maar toen daagde het mij inenen.
Dat is nog een hele puzzel, voorouders Stikkersma, maar later meer.

Eerst maar even de Gerlof Boeles aktes, bij het HCL is nog veel meer in de hypotheekboeken.
Komt het schoorsteengeld-register ook nog eens van pas!
Inschrijving Leeuwarden Schoorsteengeld (Akte)datum: 1606
Locatie: West-Keimpema Espel, huis nr. 10
Schoorstenen: 4
Bewoner Gerleff Boeles wonende te Leeuwarden
Eigenaar Pijter Rommerts wonende te Leeuwarden
Leeuwarden HCL Aktenummer: L849-202 - Aktedatum: 1625-10-13 - Soort bron: Certificaatboeken
Abraham Gerloffs, so men secht: overleden op terugreise van West Indien.
Zoon van: Gerloff Boelis
Broer van: Goucke Gerloffs
Betreft: lastgeving aan voornoemde Goucke, door diens voornoemde vader, om de tractementen en erfenisse welke voornoemde Abraham aan hem heeft aanbeërfd, te vorderen van de West-Indische Compagnie te Hoorn of Amsterdam
Jorrijt Hemmis, oud: 37 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Claas Sibrenszn., oud: 70 jaren.
Verklaart, dat hij Abraham Gerloffs (so men secht: overleden op terugreise van West-Indien) heeft gekend en dat deze een zoon is van Gerloff Boelis.
Harlingen Autorisatieboeken 27-02-1673
Goucke Boeles curator, curator ad actum divisionis, broer respectievelijk oom der kinderen
Hendrik Boeles weeskind, minderjarig, uitlandig ter zee
Fedde Boeles weeskind, minderjarig, uitlandig ter zee
Gerloff Boeles weeskind, minderjarig
Wijlen Aeffke Boeles weeskind
Moeder van Hendrick Sydses genoemd
Gerryt Gouckes requirant, oom
Jelle Tjeerds koopman genoemd
Weduwnaar van Aeltje Tammes erflater, testament
Groet, Margreet

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » donderdag 7 mei 2020 12:38 pm

Gerri van Dijk stuurde me een privébericht met de vraag om dit op het Forum te plaatsen.
Nog een puzzelstukje bij de familie Suringar.

Hallo Allice
In mijn stamboom heb ik een Suringar. Misschien past zij bij jouw Tjeerd Suringar.
met vriendelijk groeten uit Canada
Gerri van Dijk


Bron: Tietjerksteradeel e.o.
Soort registratie: Tietjerksteradeel e.o. inschrijvingen
Bijzonderheden: Eelco Offringa; schrijver van een compagnie infanterie, wonend te Dronrijp, later boer te Wirdum, tr. Margaretha Suirger; zuster Dieuwke; LWL Q 11 3v (1738); MEN O14 111, 117 (1700, schuld aan Klaas Alles erven te Hardegarijp) (Nieuwland)

Vermeld - Eelco Offringa
Vader - waarschijnlijk zoon van Galenus Offringa
Moeder - Sijke Banga
Bronvermelding - Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 8276
Gemeente: Tietjerksteradeel, Periode: 1600-1850

Lidmatenregister Herv. Gemeente Sexbierum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 01-08-1706
Plaats: Barradeel
Bijzonderheden: Op 1 augustus 1706 ingekomen

Man: Eelko Offringa (secretaris van Barradeel)
Vrouw: Margareta Suriger
Lidmatenregister Herv. Gemeente Sexbierum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 108, aktenummer 1005
Gemeente: Barradeel, Periode: 1619-1850


Een zoon te weten Jan Eelkes Offringa

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 7 mei 2020 10:20 pm

Ja, die past hier:
23-02-1681
Bijzonderheden:
Amelyke Tjeerdts Suyrger oud 12 jaar weeskind,
Dieucke Jans moeder,
Weduwe van Tjeerd Sybrandts Suyrger vader,
Yebeltie Tjeerdts Suyrger oud 8 jaar weeskind,
Grietie Tjeerdts Suyrger oud 5 jaar weeskind,
Claes Jansen Valckenburgh oud hopman curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder
1698 Plaats: Franekeradeel
Locatie: Achlum
Stemnr.: 32 Ligging: Buitendijks
Aantal stemmen: 1

Gebruiker Thomas Jansen
Eigenaar voor 1/3; gereformeerd; uit naam van zijn vrouw Ibeltie Suiriger - Bijzitter Hoitinga
Eigenaar voor 1/3; gereformeerd; uit naam van zijn vrouw Amelyke Suiriger - Ds. Harmannus Rheneman
Eigenaar voor 1/3; gereformeerd; uit naam van zijn vrouw Grytie Suiriger - Eelco Ofringa
Ze had in elk geval een moeder Dieuwke:
Datum: 08-01-1665 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Tjeerdt Sybrens Suyrger wonende te Harlingen
Bruid Dyncke Jans wonende te


Over Dieuwke heb ik nog dit - als het de goeie Dieuwke is.....
Harlingen Autorisatie 12-03-1660
Bijzonderheden:
Dieucke Jans oud 15 jaar weeskind,
Ybeltie Jelles moeder,
Weduwe van Jan Lammerts vader,
Jan Reyners curator, curator ad actum divisionis
Jelte Tieerdts grootvader curator, curator ad actum divisionis
Eelco Offringa doopt ook nog in Dronrijp - oa. een Tjeerd.

Later is deze er nog:
Autorisatieboeken Leeuwarderadeel
Oude inventaris: L3
(Akte)datum: 29-04-1730
Kind Eelco Offringa, 21 jaar, huisman te Huizum, requirant
Curator over persoon en goederen Tieerd Suriger Reneman, koopman en mr. brouwer te Leeuwarden
Eelco gedoopt 1709 Sexbierum, waar in 1707 een Jan Offringa trouwt.
Maar waar natuurlijk ook net secretaris Eelcke Offringa lidmaat wordt.

Groet Margreet

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » donderdag 7 mei 2020 11:04 pm

Mooi Margreet!
Daar zal Gerri blij mee zijn.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » dinsdag 12 mei 2020 3:04 pm

Ik vond nog deze link

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miva ... iview=inv2

Waarin o.a.
De familienaam Suringar is afgeleid van de plaats Surig of Zurich ten zuiden van Harlingen, waar omstreeks 1580 Tiaert Suringar, de oudst bekende stamvader der familie, geboren werd. De leden van de eerste vijf generaties zijn alle rooms-katholiek gedoopt in Harlingen en omgeving, waar het merendeel der gezinshoofden het zoutzieders ambacht uitoefende.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Alice Schippers » woensdag 13 mei 2020 10:34 am

Eén van de Suringars kan ik nog niet goed thuisbrengen. Het gaat om getuige Gerardus bij deze doop.
Is dat grootvader Gerrit Goukes?

Doopboek R.K. par. Harlingen (Akte)datum: 25-09-1712 Plaats: Harlingen
Dopeling Gerardus geboren te Harlingen
Vader Gauke Surigar
Moeder Bauke Haringa
Getuige Gerardus Surigar

Vriendelijke groet, Alice

Margreet Huisman
Berichten: 5246
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Gouke Jan Suringar en Sytske Jacobs Stikker(s)ma

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 14 mei 2020 6:39 pm

Hoi,

Ik denk dat het inderdaad die grootvader is.

Ik kan deze maar niet plaatsen, tenzij er 2 Gerritten geboren werden, en trouwden. 1689 en 1712
Want die zou ook de gt in 1712 kunnen zijn.
Harlingen 1731
Bruidegom Gerard Sybren Suiringar wonende te Harlingen
Bruid Catharina Maria Pauls wonende te Groningen
rk:
Bruidegom Geerard Sibrens Surigar wonende te Harlingen
Bruid Catharina Maria Pauwels wonende te Harlingen

1744 Plaats: Harlingen
Bijzonderheden: Gemeente: Harlingen
Vermeld Dr. Gerard Suiringar
Diversen: Aantal personen: 7 Toegezegd bedrag £ 55:0:0

1749 Plaats: Harlingen
Bijzonderheden: Locatie: 6e Kwartier
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 120:17:-
Verhoging: £ 20
Bewoner De weduwe van Gerard Suringar
Diversen: zoutsiedersche
Hij vernoemt 2 x een Gauke Joseph, en een Johannes.
Getuigen van haar kant, of een ipv-Baatje Jans - een klopje denk ik, want ze metert nogal vaak.

Hoe kwam je trouwens aan Elisabeth Suringar? bij Gerrit en Hylckien.
groet Margreet

Plaats reactie