Stoffel Jacobs, schoolmeester te Itens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Jos
Berichten: 31
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Stoffel Jacobs, schoolmeester te Itens

Bericht door Jos » vrijdag 19 jun 2020 11:33 am

(Weesboeken Hennaarderadeel 1624-1627)
In 1624 wordt te Itens de nalatenschap beschreven van Stoffel Jacobs, schoolmeester, en Trijn Intsedr in presentie van Jelger Wybes ‘oppe Swaegh’ en Sybren Hoytes te Bakhuizen,oudoom resp. aangetrouwde oom van de wezen. Kinderen zijn (met geboortedata volgens optekening van de vader): Jacob, 4.11.1611, Intse, 24.9.1613, Antcke, 18.10.1615, en Lourens, 24.5.1619.
Tamelijk uniek dat we in die tijd echte geboortedata aan de weet komen, dat kan dus wanneer de vader schoolmeester was.
Een schoolmeester is niet plaatsgebonden en Stoffel kan dus overal vandaan zijn gekomen. Die indruk krijgen we helemaal door de verwanten met nogal uiteenlopende woonplaatsen.
Met Sybren Hoytes kunnen we niet zoveel want van zijn gemeente, Hemelumer Oldeferd, is geen oud archief bewaard. Oudoom Jelger woonde toen ‘oppe Swaegh’ en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld Beetsterzwaag, Snikzwaag, Boornzwaag of Kollumerzwaag. Vanuit Itens bezien ligt misschien Boornzwaag nog het meest voor de hand. In de oudste proklamatie- en hypotheekboeken van Doniawerstal wordt de man echter niet aangetroffen.

De archieven van Hennaarderadeel zijn blijkbaar in Kampen opgeslagen.Door visuele beperkingen kom ik digitaal ook niet verder.Toch zou ik heel graag de ouders of misschien zelfs de grootouders van Stoffel Jacobs en/of Trijn Intsedr.ontdekken, Wie kan mij hierbij helpen?
Groet. Jos

Plaats reactie