Waar is Jan Tjerks Vermanje geboren ?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
simkos
Berichten: 123
Lid geworden op: woensdag 19 nov 2008 5:05 pm

Waar is Jan Tjerks Vermanje geboren ?

Bericht door simkos » vrijdag 17 jul 2020 12:54 pm

Jan Tjerks (Vermanje) werd volgens de opgave bij zijn tweede huwelijk in 1815, aktenr. 7 - in de gemeente Aduard geboren op 26 september 1743.

Volgens deze huwelijksakte zou hij in Rottevalle geboren zijn.

In The Mennonite Encyclopedia (Doopsgezinde Encyclopedie) uit 1955 zou dat zijn Midlum (bij Harlingen).
Dit is een foutje van Hollandse redacteur van de encyclopedie.

In andere publicaties wordt vermeld Mildam (gelegen bij Heerenveen). Hij heeft in deze plaats gewoond in de jaren 1792-1799.

In de collectie verzameld door Piet Nieuwland zou dat zijn Zwartveen (gemeente Smallingerland) (nu geschreven als Swartfean).
Zie de gegevens van Tjerk Gaukes.

Tjerk Gaukes overleed op 26 januari 1758 en zijn moeder Hiltje Meinderts op 22 december 1763.

Bij navraag bij Tresoar zou Zwartveen genoemd worden in de archieven van de Nedergerechten.

Deze zijn online in te zien, maar de kwaliteit van de online versie zou beter kunnen en zonder index is het is zeer moeizaam zoeken.

Wie zou mij willen helpen bij deze zoektocht naar de werkelijke geboorteplaats van de Jan Terks (die later aangenomen heeft de familienaam Vermanje, ookwel geschreven als Vermaning)

Bij voorbaat dank voor jullie inzet.

Groeten van Simkos

Tjeerd P. Inia
Berichten: 168
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 2:30 pm
Contacteer:

Re: Waar is Jan Tjerks Vermanje geboren ?

Bericht door Tjeerd P. Inia » zaterdag 18 jul 2020 4:05 am

Beste Simkos,

Jan Tjerks Vermanje heeft zelf aangegeven in Rottefalle geboren te zijn (zie hiertoe de door je genoemde huwelijkse aktes en bijlages uit 1815), als je naar het bijgesloten kaartje kijkt dan zou je onder Rottefalle mogelijk net zo goed Zwartveen kunnen vatten. In 1829 wordt in Jans overlijdensacte Zwartveen genoemd als geboorteplaats. Vader Tjerk Goukes woont in 1717 te Zwartveen, in 1727 in Opeinde en in 1741 in Eastermar. Wytfean of Witveen bij Eastermar is wel bekend om de relatief vele doopsgezinden.

In de laatste uitgave van De Sneuper, nr. 138 van juni 2020 in een artikel van Wybo D. Palstra vind je enig voor-, en nageslacht van Jan Tjerks Vermanje.https://www.hvnf.nl/2020/06/de-sneuper- ... eagrammen/

1. Jan Tjerks Vermanje, doopsgezind leraar, * 27/26-9-1743 Rottefalle, + 17-12-1829 Lagemeeden x 14-9-1766 te Rottefalle met Aaltje Lourens van Timmeren, * ong. 1742 Beetsterzwaag, + 3-5-1813 Lagemeeden, x 10-9-1815 te Aduard met Attje Jacobs Groeneveld (volgens huw.bijl. is Jan Tjerks op 26-9/1743 geboren, volgens dezelfde huw.bijlage uit 1815 is Jan Tjerks in 1743 te Rottevalle geboren, Zwartveen ligt hemelsbreed dichter bij Rottefalle dan WItveen bij Rottefalle)
2. Tjerk Goukes, * ong. 1685 Eastermar, + 26-1-1758 Eastermar, x-1 20-11-1707 Eastermar met Joekje Joukes, x-2 18-4-1717 Aldegea (beiden van Zwartveen) met Janke Lieuwes, x-3 30-3-1727 met Yfke Hedman, zij van Eastermar, hij van Opeinde, x-4 te Eastermar 24-9-1741 met: (beiden van Eastermar.)(exacte overlijdensdatum in huw. bijlage 1815 Aduard)
3. Hiltje Meynes, + 22-12-1763 Eastermar
4. Gaucke Tjerks, boer op het Witveen, * ong. 1645, + 1697-1706 Eastermar, x 31-5-1669 Nijegea (Sm.) met:
5. Sjoukje Teyes, * ong. 1647, + ong. 1685 Eastermar

Verder vond ik nog het volgende:
Tytsjerksteradiel (+ It Wytfean)
Gaucke Tiercx, "van Oostermeerder Witveen":
Op 5 febrewaris 1685 kurator: "vermits mennonyts gesint zijnde bij handtastinge onder jae en neen in eedes plaetse". Smellingerlân N 1, side 49.
(bron: Ferbân yn ús wurk, Diel IV, Menisten - Doopsgesinden 1557-1810, Ljouwert, juny 1983, gestencild boekwerkje van de Fryske Akademy)
Jan Tjerks Vermanje, leraar van de Groninger Oude Vlamingen van Knijpe-Mildam..... Overigens was Jan Tjerks Vermanje (ca. 1743-1829) een bijzonder mens. Hij had nauwelijks scholing; schrijven kon hij niet (schrijven kon hij niet, maar hij ondertekent zijn trouwakte in 1815 wel met J.T.V.!) en was aanvankelijk gewoon boerenknecht op het Wytfean bij Rottefalle, waar hij met een zondagspreek inviel voor de zieke boer, zijn werkgever die tevens leraar was van de gemeente aldaar. Dat beviel Vermanje en de Rottefalster mennisten kennelijk zo goed, dat hij besloot op deze weg door te gaan.Zo werd hij in 1762 op het Wytfean gekozen tot leraar, waarna hij in 1782 de overstap zou maken naar Knijpe-Mildam.
(bron: Ernstige Godsvrucht en Gezond Verstand, Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer)
met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Bijlagen
Zwart-Witveen3.JPG
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

simkos
Berichten: 123
Lid geworden op: woensdag 19 nov 2008 5:05 pm

Re: Waar is Jan Tjerks Vermanje geboren ?

Bericht door simkos » vrijdag 31 jul 2020 11:09 am

Beste Tjeerd,

Een mooi overzicht, maar met nog vele vraagtekens?

Naar aanleiding van het artikel in de Sneuper, vroeg aan de redacteur om nadere uitleg van het geneagram op bladzij 13.
De andere bronnen door jou genoemde bronnen zijn mij bekend.

Ten aanzien van het laatste citaat:
Ernstige Godsvrucht en Gezond Verstand, Een selectie uit de dagboeken van Foeke Wigles Gorter (1756-1836), leraar van de doopsgezinden in Sappemeer, wordt op bladzijde 16 vermeld: "dat hij la in 1762 tot leraar zou zijn verkozen.
De voetnoot vermeld Mennonite Encyclopedia IV, uitgave 1959 page 815/816 ,die weer op zijn beurt als Bron vermeld Doopsgezinde Bijdragen 1872, 39f.

Een artikel geschreven door dominee H. Ter Meulen, dominee in RotteValle-Witveen van 1869-1873.
Hij haalde zijn informatie uit het overzicht, dat in 1838 was geschreven door Doede Jans Plantinus, eerste gestudeerde predikant in Rottevalle_Witveen.
Dit geschrift heet "Korte schets" staat in het kopiebook van 1807-1863 en is 62 pagina';s lang.
Het jaartal 1762 verwijst naar de doop van Arnoldus Venema, die daarna direct werd toegelaten tot de predikdienst.

Bij Jan Tjerks vermeld Doede Plantinus waarschijnlijk 1769.

Dat lijkt mij ook iets logischer, want Jan Tjerks werd eerst op 23 januari 1766 gedoopt.
Het jaartal !762 is dus een citaatfout van H. ter Meulen

Mijn zoektocht gaat verder en kijkt uit naar bronnen vanvóór 1800.

Groeten van Simkos

Plaats reactie