Pagina 1 van 1

Stophel Laureynsz van Itens.

Geplaatst: woensdag 6 mar 2019 8:28 pm
door Jos
Dag dag,

Bij mijn zoektocht naar de voorouders van Lourens Stophels en Gats Andeles, ben ik met behulp van o.a. BBH, terecht gekomen bij de nakomelingen van Lolcke Hessels Rheen...Lutkewierum Hennaarderadeel. Lolcke was gehuwd met Jel Ockesdr.Rispens. Ze leefden in 1413 op de state Rheen te Lutkewierum.

Vijf generaties later vond ik Laureyn Laureynsz.Rheen "Op Rispens" te Oosterend, stemkohier nr.15 Oosterend. (1573 BBH blz.110). Laureyn was gehuwd met Rieme Laesdr., beiden geboren rond 1550. Vermoedelijk kreeg dit echtpaar een zoon met de naam Stophel, geboren in Oosterend of Itens (ca.1580) en deze Stophel zou wel eens de vader kunnen zijn van Lourens Stophels van Itens. Helaas is van Stophel Laureynsz.in geen enkele, mij bekende bron iets te vinden.Wie kan helpen of weet andere bronnen?

Groet
Jos
www.genealogieonline.nl (ús heit en ús mem Ti(g)chelaar en Westra.....Stophel Laureynsz.)