Stamouders Sietse Meints Bergsma en Ynze Meints Koopman(s)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 228
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Stamouders Sietse Meints Bergsma en Ynze Meints Koopman(s)

Bericht door tabepap » vrijdag 5 dec 2008 12:36 am

Beste forumgenoten,
Via een tip van Yntze van der Honing is kortgeleden iets meer bekend geworden over de afstamming van Meint Hanzes, de vader van Sietse en Ynze Meints:

Hans tr. Sjoukje

Uit dit huwelijk (Proclamatieboeken Nedergerecht Aengwirden, inv. nr. 27, fol. 206, 1741):

- Jeen Hanses, boer te Beets in 1749 (2 volw., 3 kind.; o.a. dr. Sjoukje)

- Oebele Hanses, Kortezwaag, tr. Kortezwaag 21-5-1730 Froukjen Jans uit Gersloot, boer te Kortezwaag in 1749 (2 volw., 4 kind.; o.a. dr. Sjoukje)

- Meint Hanses, Kortezwaag, tr. Jeltje Yntzes (o.a. dr. Sjoukje en zonen Ynze en Sietse)

- Corneliske Hanses, tr. Pier Wytses Madhuizen, glasmaker te Lippenhuizen in 1749 (2 volw., 3 kind., o.a. dr. Sjoukje)

- Trijntje Hanses, tr. voor 1737 Eynske Jans, boer te Gersloot in 1749 (2 volw., 4 kind.; dr. Sjoukje ged. 1737 Tjalleberd

- Elske Hanses, wonende te Drachten in 1741

Deze verkoopakte uit 1741 betreft een derde deel van de helft van Tjalleberd nrs. 14 en 16 (tevens 1/3 van Foek Lieuwes te Terwispel en 1/3 van Oebele [ged. Tjalleberd 1698, won. Beetsterzwaag 1720] en Sijtske Annes [ged. Gersloot 1699, won. Beetsterzwaag 1729], kind. van Anne Lieuwes en Antje Oebeles, beiden uit Langezwaag bij hun huwelijk in 1694); de andere helft werd in hetzelfde jaar verkocht door Trijntje Johannes, weduwe van Sijtse Lieuwes. Interpretatie: Sijtse Lieuwes en Trijntje Johannes hadden geen kinderen in 1741 en de helft van hun bezit werd geërfd door de naaste familieleden van de overleden Sijtse Lieuwes, te weten Foek Lieuwes, de kinderen van Anne Lieuwes en Hans of Sjoukje Lieuwes.

Ik ben heel benieuwd of iemand meer informatie heeft.

M vr gr,
Egbert

molen010
Berichten: 4
Lid geworden op: vrijdag 5 dec 2008 9:48 pm

Bericht door molen010 » dinsdag 9 dec 2008 9:13 pm

Egbert

Stem 30 Wijnjeterp 1698
Wisse Wobbes kdr cur Gosse Wobbes
Halbe Bockes met zijn vrouw als koper niaar door Hans en Jouke Lieuwes
Ubele Rommerts uit naam van zijn vrouw (x1 Antje Jacobs hij Bsz zij Lph, x2 Wimke Lieuwes)
Ubele Bientses uit naam van zijn vrouw (cur over Wietse Jochems voorkint van Jochem Allerts)
Roelof Cornelis uit naam van zijn vrouw (heeft gedeelt bezit Wjtrp 1698, met Aaf Bennes)
Sicke Sytses uit naam van zijn vrouw Sytske Lieuwes
Stem 31 Wijnjeterp 1698 idem

Sytske Lieuwes is een dochter van Lieuwe Sietses en Griet Jacobs uit Lippenhuizen
Het lijkt erop dat ze twee halfbroers heeft Jacob Jans en Daniel Jans.
Waarschijnlijk een broer Hans Lieuwes en Jouke Lieuwes. Mogelijk is Pijtter Lieuwes uit Westermeer die een dochter Beyts laat dopen in 1687 een broer. Ben op zoek naar aanvullende gegevens. Een broer Sijtse Lieuwes ben ik nog niet tegen gekomen maar dit zou hem kunnen zijn.

Groet Sjoerd

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 228
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Bericht door tabepap » vrijdag 12 dec 2008 10:01 pm

Beste Sjoerd,
Vandaag was ik in de gelegenheid naar het CBG te kunnen gaan. De indexen op de Proclamatieboeken van Opsterland vermelden ook de namen van de verkopers, dus mijn hoop was hierop gevestigd. En inderdaad, na zo'n 8 jaar geleden Meint Hanses als stamvader van mijn beppe Fokje Bergsma gevonden te hebben weet ik nu eindelijk wie zijn vader is. Uit verschillende aktes tussen 1702 en 1710 kan worden afgeleid dat het om Hans Lieuwes gaat, in die periode wonende te Lippenhuizen. Zijn broer Sijtse, die in 1710 nog steeds vrijgezel was, kocht beetje bij beetje de van hun wijlen moeder Meintien Ubles geërfde "parten maden" in de Langerijp en De Walden bij Terwispel van zijn broers Hans en Anne en zuster Fokje Lieuwes (xMeine Jans). Al met al een succesvolle dag en weer nieuwe opzoekvragen voor de komende 8 jaar.

Groet,
Egbert

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1429
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » vrijdag 12 dec 2008 11:04 pm

Beste Egbert,

Jammer dat ik je vandaag heb gemist bij het CBG, want ook ik was er vanaf de opening en waren er maar een paar mensen achter de readers.

Gr.
Everardus

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 228
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Bericht door tabepap » zaterdag 13 dec 2008 1:06 am

Beste Everardus,
Ik heb je naam inderdaad gezien op de beperkte intekenlijst van vandaag en even rondgekeken, maar ik kon niemand vinden die op jouw "avatar" leek en ben toen begonnen met wat "handwerk" m.b.t. mijn rechtstreekse voorvader Klaas Tjammes in de Speciekohieren van Weststellingwerf. Het ging hem niet best af als boer. Hij werd o.a. door familieleden een aantal keren uit zijn huis/boerderij gezet, maar ik vermoed nu tevens ook -vanwege het sterk wisselende aantal koeien- dat hij een "slachtoffer" is geweest van de veepest. De 18e eeuw was een ramp voor veeboeren, maar is nu een zegen voor genealogen i.v.m. de verkoop van soms heel oud familiebezit aan de meer gefortuneerde burgers van toen. Nu weet ik inmiddels ook met zekerheid -vanwege een schuldbekentenis in 1802- precies waar zijn huisje stond dat in 1784 op een "koudstee" is gebouwd en op een kaart van ca. 1830 staat afgebeeld.

Groet,
Egbert

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1429
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » zaterdag 13 dec 2008 1:47 am

Hoi Egbert

Prima dat jouw bezoek resultaat hebt opgeleverd.
Als je een volgend keer weer bij het CBG bent, zelf ben ik er meestal op vrijdag, vraag dan even naar mij bij de balie als je mijn naam ziet staan.
Zelf heb ik zitten stoeien met de hypotheek en authorisatieboeken van Smallingerland. Jij zat met Weststellingwerf twee laden lager.

Ik was o.a. bezig voor een forumbezoeker betreffende Posthumus.

Misschien tot ziens bij het CBG en anders treffen we elkaar weer op het forum.

Gr.
Everardus

molen010
Berichten: 4
Lid geworden op: vrijdag 5 dec 2008 9:48 pm

Bericht door molen010 » dinsdag 16 dec 2008 1:29 am

Egbert,
Ik kom dan tot de volgende hypothese waarbij dit aansluit op Lieuwe Sietses die in het kwartierstatenboek wordt genoemd. Let op dat dit nog niet allemaal bewezen is. Vriendelijke groet, Sjoerd van der Molen

Selectie : 'Personen in kwartierstaat van Hans LIEUWES
Sortering : Kwartiernummer

Generatie I

1 Hans Lieuwes, overleden na 1698. In 1698 wil de dorprechter Halbe Boockes met zijn vrouw 1/3 deel van stem 31 in Wijnjeterp kopen. Dit wordt geniaard door Jouke en Hans Lieuwes, waarover wordt geprocedeerd.

Generatie II

2 Lieuwe Sytses, huisman en boer op stem 22 in Lippenhuizen, geboren v 1600, overleden v2?11?1659 te Lippenhuizen. In nov 1680 is er sprake van een reversaal waarin Rynck en Lieuwe Sijtses een obligatie hebben op Jelke Geukes ter waarde van 150 Car gld.
Gehuwd (1) v 1630 met Grietje Jacobs, overleden v 1640.
Gehuwd (2) met Meintien Ubles (zie 3 op blz. 1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Syts Lieuwes, geboren v c1638, overleden t1698/1706 te Lippenhuizen.
Gehuwd (1) v 1658 met Jelcke Geuckes, overleden v 1681.
OPS X11 f312 Akte 22 mei 1683, geregistreerd 26-2-1685.
Gehuwd (2) met Sijcke Sytses, molenaar 1673?1704 in Lippenhuizen, daarnaast boer en huisman, geboren ca. 1639, overleden 1706 te Lippenhuizen
Sicke Sytses, molenaar en Sytske Lieuwes, echtelieden te Lippenhuizen, zijn schuldig aan Teye Wytses en Femke Wobbes, echtelieden aldaar 100 phillipus guldens.

Sicke bezit in 1698 een aantal delen in de stemdragende plaatsen van Lippenhuizen en Wijnjeterp. De meeste namens zijn vrouw, die zullen uit de ervenis van Sytske haar ouders zijn gekomen :
een kwart van stem 22 te Lippenhuizen, een kwart is van Lieuwe Jolckes, zoon van Sytske Lieuwes en Jolcke Geuckes en de helft is van Wytske Saekes, van wie de familie relatie nog niet duidelijk is, maar die mogelijk een nicht van Sytske is via Hans Sytse die trouwde met Sacke Feddes. Sicke en Sytske zijn ook gebruiker van hun deel. Jentie Rienx gebruikt de andere helft.
Ook heeft Sicke een zesde deel van stem 32. 3/6e deel is in bezit van Sytse Tiebbes met zijn vrouw Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Jans. Van wie de andere 2/6 zijn staat niet vermeld.
Van Wijnjeterp 30 bezit hij namens zijn vrouw 1/12e deel. De rest is van:
Wisse Wobbes kinderen (kleinkinderen van Wobbe Daniels?), curator Gosse Wobbes.
Halbe Boockes met zijn vrouw als koper 4/12e
Dit wordt geniaerd door Jouke en Hans Lieuwes (recht van koop), waarschijnlijk broers van Sytske Lieuwes.
Wble Rommerts uit naam van zijn vrouw Antje dochter van Jacob Jans 1/12e
Wble Bientses (mennist, overleden 1715 in Lippenhuizen, zie doopsgezinde lidmaten Gorredijk) uit naam van zijn vrouw 1/12e
Roel Cornelis uit naam van zijn vrouw 1/12e, hij is ook gebruiker van stem 30.
Van Wijnjeterp 31 dezelfde verdeling als van stem 30.
De relatie met de medeeigenaars is nog onduidelijk.

2. ?Pieter Lieuwes, geboren v 1640, overleden na 1687, woonde en trouwde in Westermeer.
Mogelijk is Pijter Lieuwes die op 29?11?1696 als molenaar in Beetsterzwaag een zoon Lieuwe laat dopen zijn zoon. Gehuwd voor de kerk (1) op 07?03?1658 te Westermeer. Beiden van Westermeer. Echtgenote is Fisse Bauke Sienes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25?10?1663 te Joure. Pytter van Leeuwarden en Sieckien van Joure. Echtgenote is Sieckien Aryens.
Gehuwd (3) v 1687, gehuwd voor de kerk op 03?12?1685 te Joure. Pytter van Joure Antje van Stiens met Antje Wybrens.
3. ?Jacob Lieuwes, geboren v 1644.
4. ?Wimke Lieuwes.
Gehuwd voor de kerk v 1683 met Ubele Rommerts, geboren v ca 1660, in 1698 eigenaar in Lippenhuizen.
Uit het tweede huwelijk:
5. Hans Lieuwes (zie 1 op blz. 1).
6. ?Jouke Lieuwes, overleden na 1698. In 1698 wil de dorprechter Halbe Boockes met zijn vrouw 1/3 deel van stem 31 in Wijnjeterp kopen. Dit wordt geniaard doorn Jouke en Hans Lieuwes, waarover wordt geprocedeerd.
7. Sijtse Lieuwes. In 1710 vrijgezel. Hij kocht in verschillende parten de van hun moeder geerfde parten maden in de Langerijp en De Walden bij Terwispel van Hans Anne en Fokje Lieuwes.
8. Anne Lieuwes.
9. Fokje Lieuwes.
Gehuwd met Meine Jans.
3 Meintien Ubles.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 2 op blz. 1).

Generatie III

4 Sytse Lieuwes, boer in Hemrik en Lippenhuizen stem 22, geboren v 1580, overleden v 1640, ze kopen in 1624 een achtste deel van hun boerderij van Doeye Rienks voor 450 Philipsgulden en in 1626 nog 5/8 part van Rebbe Riencx en Wybe Riencks voor 2425 Philipsgulden
In 1640 is stem 22 in Lippenhuizen eigendom van de erven van wijlen Sijtse Lieuwes en in gebruik bij Lieuwe Sijtses. In 1698 zijn Lieuwe Jelkes, Sijtse Sickes namens zijn vrouw en Wijtske Saeckes eigenaar.
Gehuwd v 1600 met
5 Bey (Beits) Rienks, geboren ca 1580 te Lippenhuizen, overleden na 1659.
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwe Sytses, geboren v 1600 (zie 2 op blz. 1).
2. Fedt Sijtses, geboren c 1615 te Hemrik.
Gehuwd 1649 met Ate Wijbes, geboren 1607 te Lippenhuizen, overleden 1675.
3. Pieter Sytses, geboren v 1640.
4. Rynck Sytses, geboren v 1640.
5. Wybe Sytses, geboren ?v 1640, in Opsterland wordt oa op 10 jan 1648 een Wybe Sytses als bijzitter genoemd in een acte van Rebbe Folckerts.
Verwachting is dat dit een zoon is van Sijtse van Siert Bennes uit Lippenhuizen.
6. Syurdt Sytses, geboren v 1640.
7. Hans Sytses, geboren v 1640.
Gehuwd met Sacke Feddes.

Generatie IV

8 Lieuwe.
Kinderen:
1. Sytse Lieuwes, geboren v 1580 (zie 4 op blz. 1).
2. ?Rompck Liuwe.
Gehuwd 1628 te Opsterland, derde proclamatie op 4 september 1628 voor het gerecht van Opsterland. Echtgenoot is Athe Jans.

10 Rynck Rebbes, geboren ca 1560, overleden v 1625, leefde in Lippenhuizen.
Gehuwd v1600 met
11 Hans Hendricksdtr, geboren v 1580, overleden na ca 1600.
Gehuwd (1) v1600 met Rynck Rebbes (zie 10 op blz. 1).
Gehuwd (2) met Doeye Wybes, overleden v 4?6?1601, 1578 personele impositie.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bey (Beits) Rienks, geboren ca 1580 te Lippenhuizen (zie 5 op blz. 1).
2. Feytie Ryncks.
Gehuwd met Jel Oenedtr.
3. Rebbe Ryncks.
Gehuwd met Wybe Ryncksdr.
4. Douwe Ryncks.
Gehuwd met Jell Folckertsdr.
5. Jelts Ryncksdr.
Gehuwd met Sydt Giels.
6. Doeye Ryncks.
Gehuwd met Foock N.
Uit het tweede huwelijk:
7. Douwe Doeyes.
8. Jencke Doeyes.
9. Wyb Doeyedtr.

Generatie V

20 Rebbe Jorrits, geboren ca 1535, overleden v 1604, hij wordt in 1578 genoemd in de personele impositie van Opsterland.
Gehuwd met
21 Jell Feytedr, geboren ca 1537, overleden v22?8?1603, de kinderen procederen met schoonzuster Romck Siertsdr, weduuwe van Folckert Rebbes over een halve pondemaat land samen met Oedts Feytes cs.
De verdere erfgenamen waren Rienck, Wybe, Foecke, Rebbe Jorrits en Sybren Syurdts Uit dit huwelijk:
1. Rynck Rebbes, geboren ca 1560 (zie 10 op blz. 1).
2. Wybe Rebbes.
3. Foeck Rebbes.
Gehuwd met Tyerck Edgers, overleden v 23031599 te Lippenhuizen.
4. Folckert Rebbes, overleden v apr 1607 te Lippenhuizen. Hofstee(?) geeft als ouders van Folckert Rebbes Rebbe Jorrits en Foeck N.

Gehuwd v 1590 met Romck Syrdts, geboren ca 1575, overleden t1630/1639, er moet een testament zijn geweest waarin Romck Sijertsdtr, bestemoeder van de beide weeskinderen van Sijdts Folckertsdtr in welk testament de vader van de kinderen de administratie over de goederen is ontzegd. Dit wordt vermeld bij de aanstelling op 18 april 1639 van Rebben Folckerts als voormond over de weeskinderen. Dochter van Syrdt Bennes, bijzitter van Opsterland, dorprechter en ontvanger Lippenhuizen.

22 Hendrik.
Kind:
1. Hans Hendricksdtr, geboren v 1580 (zie 11 op blz. 1).
23 N.
Kind: 1 kind.

Generatie VI

40 Jorrit Douwez, geboren ca 1523 te Terwispel, overleden na 1610 te Terwispel, zonder bronvermelding: er zou een dochter
Rinske zijn gehuwd met Jasper Feddes, overleden Beets na 1595 en zoons
Anne geboren 1553 overleden na 24?11?1626 en
Syerck geboren 1553 overleden voor 8?1?1603 gehuwd met Aet Sybrens geboren 1553 overleden voor 8?1?1603, dochter van Sybren Sybes.

Joryt Douwez wordt genoemd op de lijst van de personele impositie in 1578. Hij draagt 1 Cg bij voor Opsterland.
Gehuwd voor de kerk ca 1548 met
41 Foek Rebbes.
Uit dit huwelijk:
1. Rebbe Jorrits, geboren ca 1535 (zie 20 op blz. 1).
2. Rinske Jorrits, geboren ca 1550 te Terwispel, overleden op 17?06?1578 te Beets.
Gehuwd met Jasper Feddes, overleden na 1595 te Beets.
3. Sijerck Jorrijts, geboren ca 1555, overleden v 8?1?1603.
Gehuwd met Aet Sybrens, dochter van Sybren Sybes.
4. Anne Jorrijts, geboren ca 1557, overleden n2411?1626.

Plaats reactie