Joris Camp

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Joris Camp

Bericht door whilbrants » donderdag 7 feb 2019 12:44 pm

In de eerste helft van de 17e eeuw was ene Joris Camp in Leeuwarden eerst bouwmeester (tussen 1614 en 1630), later burgemeester (tussen 1633 en 1641).
In dezelfde tijd komt in het schuldprotocol van de stad Groningen een "heerschap" Berent Joris Camp voor, in 1604 getrouwd met Anna Bockhorst en wonend in Paterswolde. In 1641 wordt in een akte van de Drentse Etstoel vermeld dat Berent uitstel van een zitting verzoekt omdat hij naar Leeuwarden moet i.v.m. de afwikkeling van de nalatenschap van zijn broer. Het is niet erg gewaagd om te veronderstellen dat Berent en zijn broer zoons zijn van burgmeester Joris Camp.
In het schuldprotocol van Groningen komen we in dit tijdsbestek ook een Idtie Joris [Camp] tegen, weduwe Cloot, met wie zij trouwde in 1598 in Groningen. Uit een andere akte in dit schuldprotocol blijkt dat zij een zuster is van Berent.
Een generatie later kom ik een andere Idtie Joris [Camp] tegen, dochter van Joris Camp en Corneertijen Everts uit Groningen. Zij trouwt in 1632 met Renicus Zaeckes Idsinga, later predikant in Jorwerd.
Mijn gevoel zegt mij dat er een link moet zijn tussen de beide Idties en beide Jorissen, maar ik heb hem nog niet gevonden.
Wellicht kan iemand op dit forum mij op weg helpen.

Wim Hilbrants

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Joris Camp

Bericht door jacqueline » donderdag 7 feb 2019 10:03 pm

Hallo Wim,

Is dit de juiste Joris?
Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
Aktenummer: L848-237a
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting: Govert Tiepckeszn, boumeester alhier.
Joris Gerrijts, ole boumeester, alhier.
Oud: 48 jaren.
Betreft: constituering tot volmacht van Hille Jan Scholtingedr, om de door deze geërfde goederen van wijlen Roeleff Jans, in leven, wonende te Oldeschoot, te vorderen en te ontfangen.
Aktedatum: 1619-04-16
Hij zou dan geboren zijn rond 1571?
Als de gegevens uit deze akte juist zijn rijmt dat niet met een Joriszoon en -dochter die trouwen in resp. 1604 en 1598?

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Joris Camp

Bericht door jacqueline » zaterdag 9 feb 2019 2:25 pm

Hallo Wim,

Dit is de derde keer dat je op dit forum een vraag stelt en de derde keer dat je niet reageert op één of meerdere gegeven antwoorden. Het zou fijn zijn als je dat wel deed en laat weten of je iets hebt gehad aan de inspanningen van een ander.

Groeten van Jacqueline

whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Re: Joris Camp

Bericht door whilbrants » zaterdag 9 feb 2019 7:00 pm

Sorry Jacqueline,
Elke reactie stel ik op prijs, of ik er nu wel of niet iets aan heb. In dit concrete geval moet ik concluderen dat mijn veronderstelling dat er een verband zou zijn tussen Berent Joris Camp en burgemeester Joris Camp hoogstwaarschijnlijk op "wishful thinking" berust.


Wim Hilbrants

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Joris Camp

Bericht door jacqueline » zaterdag 9 feb 2019 10:24 pm

Joris (Gerrijts) Camp en zijn vrouw Sijtske Watse Eelckesdr worden genoemd in het Jierboek van 2002.
In grote lijnen:
Op 8 december 1634 maken ze een testament op de langstlevende op. Hij heeft een broer Berent en een zuster IJttien.
Op 21 mei 1655, na het overlijden van Sytske, vindt de scheiding en verdeling van haar nalatenschap plaats tussen haar zussen Mayke en Antie Watse Eelckesdr en haar neef Everhardus Sluijske, zoon van Johan Sluijske X Ida Watse Eelckesdr.
Joris en Sijtske zullen zelf dus geen kinderen hebben.

Joris wordt met zijn broer Berend en zus IIttien ook genoemd in de Quaclappen 1600-1612, als erfgenamen van hun vader Gerrijt Joris Camp. Later staat er tot tweemaal toe dat Joris, Berend en IJttien Gerrijts erfgenamen zijn van Joris Gerrijts Camp.
Nogal verwarrend dus, en misschien dat Berend Joris Camp die in 1641 naar Leeuwarden moet voor de afwikkeling van zijn broers nalatenschap, eigenlijk een Berend Gerrijts is, en de weduwe Cloot een Idtie Gerrijts? De overleden broer is dan Joris Gerrijts Camp.
Die latere Idtie Joris Camp kan ik ook nog niet plaatsen. Haar moeder hertrouwt in Groningen, ook in 1632. Hierbij wordt een Gerrijt Cloot vermeld, ik kan het niet goed lezen, is hij getuige? Er moet bijna wel een connectie zijn maar welke heb ik ook nog niet kunnen ontdekken.

Groeten van Jacqueline

whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Re: Joris Camp

Bericht door whilbrants » zondag 10 feb 2019 5:57 pm

Bedankt!
Dit geeft misschien in elk geval een aanknopingspunt om verder te zoeken. De bronnen die jij noemt (Jierboek, Quaclappen) zal ik er zelf ook eens op naslaan. Dat tweede huwelijk van de moeder van de latere Idtie had ik al. In het ondertrouwboek van de stad Groningen staat bij de inschrijving dat Gerrijt Cloot "caveerde". Anders gezegd: bij de inschrijving was de a.s. bruid zelf niet aanwezig maar liet zij zich vertegenwoordigen door Gerrijt Cloot. Dat was de gebruikelijke praktijk in de stad Groningen. Er is ergens een publicatie over die gang van zaken, maar de verwijzing daarnaartoe heb ik zo gauw nog niet gevonden.


Wim Hilbrants

whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Re: Joris Camp

Bericht door whilbrants » zondag 10 feb 2019 6:26 pm

Nog een aanvulling.
In het schuldprotocol van de stad Groningen worden Johan Gerrijts Cloot en Itien Joris in 1613 nog als echtpaar vermeld. In 1620 is zij weduwe. Er staan veel inschrijvingen in dit schuldprotocol waarbij anderen geld lenen van hen of haar. Dat doet vermoeden dat zij financieel in goeden doen waren.
Verder kwam ik m.b.t. de latere Idtie de volgende inschrijving tegen:
- IIIx 11 fol.432v - 1632 - 22 augustus 1632 - Cerneer Jorijs [?], weduwe van Jorijs Peters, mede als leg. tut. over haar kinderen, geassisteerd door haar oudste dochter Ikjen Jorijs, lenen van juffer Elletien van Metelen 100 Emder gld. à 7%. Tot onderpand haar huis in Torfftorenstraete. Ten oosten Harmen Pottebacker.

Het zou wel interessant zijn om te weten te komen waar de Leeuwarder en de Groningse Jorissen de familienaam Camp vandaan halen.

Groeten,
Wim Hilbrants

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Joris Camp

Bericht door jacqueline » zondag 10 feb 2019 8:31 pm

Aha! Een Joris Peters dus. Is deze al bekend?
Bron: Registraties vóór 1811
Soort registratie: trouwakte (tot 1811)
(Akte)datum: 30-07-1608
Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Soort akte: registratie
BruidegomJoris Peters
BruidKerneer Eeverdts
Paginaweergave
Bronvermelding
Ondertrouwboek 1603-1611, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 158, blad 71v
Gemeente: Kerkelijke gemeente - Groningen
Ik kan de akte weer niet goed lezen, staat hier nog bruikbare informatie in? Joris Peters Camp lijkt ongeveer van dezelfde generatie als Joris, Berent en IJttien Gerrijts Camp.

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Joris Camp

Bericht door Margreet Huisman » zondag 10 feb 2019 8:57 pm

Beetje stereo
Hier nog de huwelijksinschrijving van Johan Cloedt en Itjen Joris
02-06-1598 Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen Soort akte: registratie
Bruidegom Johan Cloedt
Bruid Jijen Joris
en broer Berend:
18-08-1604 Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen Soort akte: registratie
Bruidegom Berendt Joris
Bruid Anneken Buckhorsth
Moeder Cerneer en dochter Ikjen leken me eerst een andere familie:
30-07-1608 Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen Soort akte: registratie
Bruidegom Joris Peters
Bruid Kerneer Eeverdts
C/Kuniera of Knierke zal ze waarschijnlijk elders heten.
maar hier is ze idd weduwe van Joris Camp.
(Akte)datum: 22-12-1632 Plaats: Kerkelijke gemeente - Groningen Soort akte: registratie
Bruidegom Joannes Henrici
Diversen: van Emden, eerbaar
Bruid Corneertijen Everts
Diversen: weduwe van Jorijs Camp, deugdzaam
en als moeder Coorn.... getuige bij huwelijk dochter Itjen met Idsinga.

Hier is in elk geval een Pieter Gerrits Camp,
mogelijk dan een broer van de eerste Joris Gerrits,
en mogelijk de vader van Joris Peters.
HCL gg001-162 1603-01-11; Hypotheekboeken
Aktenummer: gg001-162
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Jochum Isbrantsz, burger en brouwer, alhier.

1602 December 21. Schuldvordering (f 57,-), tersaecke vercoop van bieren, te vorderen van Piter Gerrijtsz Camp (ondertekening Pieter Gerritsz Kampar), burger, alhier.
Aktedatum:
1603-01-11
Burgerboek:
M226, p. 256 1599/00/00 Pijter Gerrijtsz. Camper
Geboorteplaats: Britsum
Maar dat klopt dan weer niet met deze inschrijving:
M226, p. 193 1597/00/00 Jorrijt Gerrijtsz.
Geboorteplaats: Groningen
groet Margreet

whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Re: Joris Camp

Bericht door whilbrants » maandag 11 feb 2019 6:16 pm

Dag Margreet & Jacqueline

Die inschrijving in de doop- en trouwboeken ken ik. Niettemin bedankt voor het meedenken. De voor mij nieuwe informatie die jullie aanreiken moet ik nog even rustig verwerken.
De huwelijksakte van 1608 is voor mij door iemand die iets beter is in het lezen van oude handschriften dan ik getranscribeerd als volgt:
Joris Peters snidergeselle presendt ende Kerneer Eeverdts
absendth daer voer haer neve Isack Wolff in Geistlyke Mageden
straete sijn G[enaden] sadelaer caverdt is die proclam. geaccord[ert] den 30ten [julij]
[in margine] Aekerk; per Harmannum
den 18 septembris

Uit het schuldprotocol van Groningen haal ik nog de volgende interessante inschrijvingen:
(1)
- IIIx 37 fol.316v - 23 september 1644 - 26 november 1655 - Berent Joris Camp is schuldig aan zijn zuster vrouw Itien Joris, weduwe Cloot, 5.964 car.gld. Tot onderpand zijn roerende en onroerende goederen in de stad Groningen, de Ommelanden, het Gorecht, Drente of elders gelegen. [In dorso stond: de erfgenamen van vrouw Cloots, onze lieve moeder bekennen ontvangen te hebben van de erfgenamen van zal. Zijtze Watze Eelkens onze moeien te Leeuwarden en dat wegens onze lieve oom Berent Joris Camp 2.000 car.gld. in vermindering van deze boven geschr. 5964 car.gld. op dato van deze gemaakte brief terstond geteld zijn geworden. 16 Juli 1655. Getekend J. Cloott en Egbertus Buckhorst.]
(2)
- IIIx 29 fol.86 - 22 november 1648 - Joan Cloot, voor zich zelf, Egbert Buckhorst en Michael Schulte, namens hun vrouwen Geesjen Cloots en Hemmetjen Cloots, broer, zusters en zwagers, samen erfgenamen van hun moeder vrouw Idjen Joris, weduwe van Joan Cloot, ook van wijlen hun broer Gerrijt Cloot, hebben door tussenspreken van onpartijdige mannen een akkoord gesloten. De gehele nalatenschap zal gaan naar Joan Cloot en Egbert Buckhorst, wegens zijn vrouw Geesjen Cloot, zonder naardere pretentien van Michael Schulte, namens zijn vrouw. ...

Ad (1): De moeien (= tante) in Leeuwarden Zijtze Watze Eelkens wordt ook door Jacqueline genoemd. Dat bevestigt de link.
Ad (2): De overleden broer Gerrijt Cloot zal degene zijn die de jonge Idtie Joris vertegenwoordigt bij de ondertrouwinschrijving en vormt op dit moment de enig bekende link tussen de oude en de jonge Idtie. Helaas staat bij die ondertrouwinschrijving niet wat zijn relatie is tot Idtie, zoals meestal wel het geval is. Vaak is het een familielid dat die taak op zich neemt.

Een andere interessante zaak vormt Egbert Buckhorst, genoemd in beide citaten. Berent Joris Camp was getrouwd met Anneke Buckhorst. Er is niet veel fantasie voor nodig om te veronderstellen dat die twee op een of andere manier verwant zijn.

De overleden broer in Leeuwarden werd (zonder naam) genoemd in een samenvatting van een artikel in GroningGEN 2018 nr 1. Dat is het blad van de NGV afdeling Groningen. Ik ben geen lid van de NGV. Ik heb geïnformeerd of ik dat losse nummer kan bestellen. Dat kan, en dat ga ik doen.

De speurtocht gaat verder.

Groeten,
Wim Hilbrants

Petra
Berichten: 26
Lid geworden op: zondag 11 dec 2016 2:40 pm

Re: Joris Camp

Bericht door Petra » woensdag 13 feb 2019 9:26 pm

Dag Wim,

Die huwelijksakte van 1608 is niet alleen voor jou getranscribeerd, maar voor iedereen... De oudste ondertrouwboeken van Groningen (over 1595-1623) zijn in de jaren 2001-2005 in druk verschenen. Ik meld het maar even!

simkos
Berichten: 126
Lid geworden op: woensdag 19 nov 2008 3:05 pm

Re: Joris Camp

Bericht door simkos » zaterdag 23 feb 2019 2:58 pm

Beste Wim,

Joris Camp is bouwmeester. Dat wordt niet zo maar.

Dan wordt er gevraagd naar de herkomst van de naam Camp.

De schuldvordering, die ondertekend door Piter Gerrijtsz Kamper zou een aanwijzing kunnen zijn.

Je zou hierook kunen lezen: Kampe[naa]r, iemand die afkomstig is uit de stad Kampen ? Taalkundig gesproken, kort afgebeten uitgesproken : Kamper.

Verder verwijst de naam van Anneke Buckhorst ook naar herkomst van elders. De naam Buckhorst moet je ook zoeken buiten de provincie Groningen en Frieslland.

Sterkte gewenst bij deze zoektocht.

Groeten van Simkos

whilbrants
Berichten: 10
Lid geworden op: dinsdag 2 okt 2018 4:36 pm

Re: Joris Camp

Bericht door whilbrants » maandag 25 feb 2019 3:55 pm

Beste mensen,
Dat de familienaam Camp te maken zou hebben met komende uit Kampen lijkt mij niet waarschijnlijk. Op het moment dat de naam voor het eerst optreedt, woont de familie naar mijn idee al een poosje in Groningen / Leeuwarden.

Het gehaspel met de patroniemen (Joris / Gerrits) schept veel verwarring, zoals al eerder werd opgemerkt en zoals ook weer blijkt uit het nu volgende.

In de quaclappen komen we op 18-03-1607 Berent, Idtie en Joris tegen als erfgenamen van wijlen Gerrit Joris Camp, in leven hopman te Leeuwarden. Gerrit Joris is waarschijnlijk hun vader. Op 25-11-1607 komen we Berent, Idtie en Joris opnieuw tegen, nu als erfgenamen van Joris Gerrits Camp, in leven hopman te Groningen. Is dit dezelfde persoon? Het lijkt mij dat je niet tegelijk hopman in zowel Leeuwarden als Groningen kunt zijn. Mogelijk is een van beide registraties onjuist wat dit betreft. Of is de vader tussen 1594 en zijn overlijden naar Leeuwarden verhuisd? Feit is wel dat in 1594, bij de reductie van Groningen, hopman Gerryt Jorys aldaar de Eed van Getrouwichheit tekent, net als alle leden van alle vendels te Groningen. Een van die andere leden (maar niet als hopman) is een Peter Jorys. Een hopman Joris Gerrits ben ik niet tegengekomen.
Nu even een klein beetje speculatie. Mogelijk is deze Peter Jorys een broer van Gerryt Jorys en de vader van Joris Peters (Camp) die met Corneer Everts trouwt. Dan is daarmee de gezochte link tot stand gebracht.
Dat is een andere mogelijkheid dan eerder door Margreet werd geopperd. Maar voor mijn gevoel ligt het zwaartepunt van deze familie eerder in Groningen dan in Leeuwarden.


Met vriendelijke groet,
Wim Hilbrants

Plaats reactie