Eelkes site

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
wil
Berichten: 15
Lid geworden op: donderdag 5 okt 2006 5:10 pm

Eelkes site

Bericht door wil » vrijdag 20 okt 2006 2:25 pm

Sinds vandaag is de Eelke Eeelkes site weer vernieuwd.
Hier vind je 4 Frieze boerengeslachten, de Jong, Veldman, Boschma en Wiersma.
Uiteindelijk heb ik na lang puzzelen de verwantschap tussen Tjitte de Jong en zijn vrouw Jeltje Veldman gevonden.

Het is niet zo dat alle gegevens op mijn site gecheckt zijn dus als je informatie overneemt hou daar dan rekening mee.

Groeten Wil.

wil
Berichten: 15
Lid geworden op: donderdag 5 okt 2006 5:10 pm

Bericht door wil » vrijdag 20 okt 2006 4:01 pm

Misschien wel zo handig om de link erbij te zetten:

http://members.home.nl/wildejong58/

Groeten Wil.

G.Wiersma
Berichten: 113
Lid geworden op: donderdag 12 okt 2006 8:43 pm

Eelkes site

Bericht door G.Wiersma » dinsdag 31 okt 2006 10:43 pm

Hallo Wil,

Ik heb geprobeerd je een e-mail te sturen via de website, maar dat is helaas niet gelukt.Gaf fout melding ?????
Ga het nu wel via mijn e-mail sturen.

Groeten Geertje Wiersma

wil
Berichten: 15
Lid geworden op: donderdag 5 okt 2006 5:10 pm

Bericht door wil » woensdag 1 nov 2006 9:38 am

Bedankt voor het doorgeven.
Zal proberen het zo snel mogelijk te verhelpen maar ben niet zo'n computerdeskundige dus het kan even duren.
Ook probeer ik nog een voorouder rapport erbij te plaatsen.

Groeten Wil.

Leo van Dijk
Berichten: 59
Lid geworden op: vrijdag 2 jun 2006 7:55 pm
Locatie: Drachten

Bericht door Leo van Dijk » woensdag 1 nov 2006 1:16 pm

Hallo Wil,

Je hebt in je namenindex tweemaal een 'Van Vellinga, Ymkjen Gerrits', resp. 'geboren 1788' en 'geboren 18 september 1790'. Ik weet niet waar je deze gegevens vandaan hebt (Marjan Veldboer?), maar de laatste geboortedatum is m.i. de doopdatum van haar man, Lourens Joostes Hankel:

Bolsward, doopjaar 1790
Bolsward, Doop R.K. par. H. Franciscus 1724-1811, DTB: 153
Dopeling: Laurentius
Gedoopt op 18 september 1790 in Bolsward
Zoon van Joost Hanke en Johanna Cecilia Geleesd
Aanwezig: Laurentius Hessing
Opm.: Richtje Gubbels als tweede getuige

Volgens mij is er maar één Ymkjen Gerrits van Vellinga, namelijk die van 1788:

Bolsward, doopjaar 1788
Bolsward, Doop R.K. par. H. Martinus 1710-1811, DTB: 152
Dopeling: Ympkje
Gedoopt op 13 februari 1788 in Bolsward
Dochter van Gerrit Hilles en Ienske Pieters
Aanwezig: Saske Pieters
Opm.: Doopnaam Emerentiana

Met vriendelijke groet,

Leo van Dijk

Margreet Huisman
Berichten: 5230
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 12 feb 2007 5:05 pm

Hoi Wil en andere nakomelingen,

Het is weer erg leuk wat zich in al die laden bevindt - de weesrekeningen Wonseradeel, samengevat en getypt en wel. Ik heb dus aanvulling voor je - de oudste Veldmans.
Robijn en Rinse Tjallings (Veldman) had ik al eens bedacht als zonen van Tjalling Robijns en Seerp(ke) Haantjes, maar het is nu wat meer bewezen. Dezen:

Trouwregister Gerecht Wonseradeel, 1680
DTB nr: 785, 1671 - 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 februari 1680
Man: Tiallinch Robijns, Parrega
Vrouw: Seerp Haenties, Parrega

Gestandaardiseerde namen: TJALLING ROBIJNS en SEERPKE
HAANTJES
NB: zij is aangegeven door haar zwager Pier Pijtters. [namelijk getrouwd met haar zus Ibel Haentjes].

Seerp was de dochter van Haentje Seerps en Houw Emes.
Zie, daarom dat Houckien ~ 30-4-1705 bij Robijn, met Seerp Haantjes nog te meteren.

en Houw Emes is de zus van Ypke. Hij staat als Emesz in de weesrekeningen, maar trouwt als Euues 1659 met Sijuw Auckes, ook van Tjerkwerd. (en is voorouder van de latere Ypke Jans Huisman, met Sietske Eelkes de Jong - om in de familie te blijven).

Houw-Houck en Ypke plus Wybren zijn kinderen van Eme Jipckes en Eebel Wybrens, dezen in de dtb:
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward, 1616
DTB nr: 141, 1607 - 1666
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 oktober 1616
Man: Ime Ipkes, Tjerkwerd
Vrouw: Ibel Wybrant, Hartwerd

Er zijn diverse weesrekeningen vanaf 1648, misschien ook al eerder - 'oom Hoijtte Ypkes', 'door Haentje Seerps, zwager' -
en Ypcke wordt 1656 curator over jongste broer Wybren.

Verder wordt 16-12-1657 gemeld, dat Houw overleden was te Ymswoude onder Tjerkwerd, wegens het hertrouwen van Haentje Seerps met Ybel Buuedr. (even opgezocht: 28-11-1657 Gerecht Wonseradeel).
Kinderen: Ympck, Ybel en Seerp Haentjes, resp. 15, 10 en 6 jr.
Tegenwoordig heet het daar Eemswoude.

Rinse Tjallings (Veldman) was peter bij het naamloze zoontje van Ypke Jans en Tjitske Pieters te Workum 1734. En wordt in 1735 als Ypke overleden is curator met Douwe Baukes over Jan Ypkes (~1729 Blauwhuis rk).
Ik dacht eerst wellicht als kennis uit Parrega, maar nee, omdat hij dus achterneef is/was van die Ypke Jans. Diens ouders waren Ybel Ipckes (dochter van Ypcke Emesz) x Jan Fookles van Parrega.
En Ybel en Seerp Haantjes waren dus nichtjes.

Douwe Baukes trouwens, heb ik bedacht moet de vader zijn geweest van Ymkje en Frouk Douwes, en van Ieskje. Hij hertrouwde Trientje Ruurds en Foekje Ties, en krijgt steeds Minkes, waar de anderen over meteren.
Iedereen krijgt Minke/Monica's - en Trientje metert bij het Grietje van Froukje.
Douwe wordt ook nog curator over Grietje en Minke Pyters volgens testament van Pyter Hommes- aldus het autorisatieboek (ook weer samen met Rinse Tjallings, huisman onder Ferwolde).

Wel, dat was het voor nu. En ik heb alleen nog maar de samenvattingen gehad, kun je nagaan.

groet margreet

wil
Berichten: 15
Lid geworden op: donderdag 5 okt 2006 5:10 pm

Bericht door wil » dinsdag 13 feb 2007 6:08 pm

Iedereen bedankt voor de aanvullingen, jij vooral Margreet!

Hoe je het toch altijd weer voor elkaar krijgt is mij een raadsel.

Groeten Wil.

Frans
Berichten: 4
Lid geworden op: donderdag 23 jan 2020 6:54 pm

Re: Eelkes site

Bericht door Frans » zondag 23 feb 2020 2:29 pm

Beste mevrouw/mijnheer,

Omdat ik in het bezit ben van de stamboom van het geslacht Veltman/Veldman en daarnaast veel oude foto's bezit van onze familie ben ik al jaren bezig om steeds meer informatie te verzamelen over onze voorouders. Onze voorouders komen van oorsprong uit "t Heidenskip, waar wij vorig jaar de boerderijen hebben bezocht waar mijn opa Bauke Veltman en zijn ouders hebben gewoond.
Zowel het boek "De Oerpolder" als het boek "Geschiedenis van de Stad Workum" hebben wij gelezen. Het boek "Heidenskipster Pleatsen" was een goed hulpmiddel bij ons bezoek aan deze boerderijen
Vandaag vond ik het verhaal op uw site van Tjalling Robijns en Seerpke Haantjes en zijn zoon Rinse Tjalling 1684-1737. Daarvoor dank.
Omdat onze familie ook veel raak vlakken heeft met het gezin van Marten Slippens/Richtje Veltman, ben ik nog op zoek naar foto's van dit gezin.
Met name van Janneke Slippens en Okje. Pietertje Slippens was de moeder van mijn vader. Is deze interesse over dit gezin ook op de site te zetten ?
Ik ben reeds in het bezit van de bidprentjes van Okje, Pietertje, Janneke en Gerlof.
Ik hoor graag van U

Met dank en vriendelijke groet, Frans en Els Veltman uit Baarn
e mail - fja.veltman@kpnplanet.nl

Plaats reactie