Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Sieger Witvoet
Berichten: 88
Lid geworden op: zondag 22 jul 2007 4:21 pm

Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Sieger Witvoet » woensdag 10 feb 2016 2:01 pm

Hallo allemaal,

In de kwartierstaat van mijn vriendin kom ik de volgende persoon tegen, Rutger Sybes, gehuwd met Reynskjen Wytzes op 25-06-1743 te Langezwaag/Kortezwaag/Luxwoude. Van dit echtpaar heb ik 6 kinderen gevonden: Sijbe (1748-1819, neemt familienaam van Dijk aan, waarschijnlijk via de familie van zijn tweede vrouw Jannisje Fransen, de dochter van Sijbe en zijn eerste vrouw Elisabeth, Hiltje, trouwt later met een Hartmans), Jouke {1750-?), Grietje (1752-1753), Goitsen (1753-?), Wijtske (1756-?, mogelijk gehuwd met Barelt Jans te Gorredijk) en Goitsen (1758-1814, neemt familienaam Siebesma aan).

Ik ben op zoek naar meer informatie over de ouders en broers/zussen van Rutger Sybes (en indirect ook van zijn vrouw). Nu heb ik als geschikte kandidaten gevonden Sybe Goytzes en zijn tweede vrouw Grietje Sybema. Zij laten in 1708 een Rutgert dopen te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen. Ook met de namen Sijbe/Sijbesma, Goitsen en Grietje zit je redelijk goed denk ik. Delen jullie mijn mening of zien jullie toch andere kandidaten (Rutger zou pas op zijn 34e/35e huwen (de kinderen komen pas na vier jaar, weet iemand of er nog meer kinderen tussen 1743 en 1748 zijn geboren)? Verder zoek ik natuurlijk verdere familie van deze Sybe Goytzes (mogelijke broers zijn o.a. Baerte, Marten, Luitsen, er zijn nog meer kandidaten en mogelijke ouders Goitzen Sijbes en Trijntje Berends). Is er iemand die wat meer licht kan doen schijnen op de familieverhoudingen?

Alvast dank.
Laatst gewijzigd door Sieger Witvoet op woensdag 10 feb 2016 7:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5280
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 10 feb 2016 4:43 pm

Rutger kwam bij trouwen van Gorredijk - en daar doopt hij ook.
Gorredijk doopboek heeft bij mijn weten een hiaat,
dat later opgevuld is door de bewoners zelf te vragen naar hun dopen,
vandaar dat er af en toe bij staat - "volgens opgaaf van de moeder".
Inschrijving Volkstelling 1744 Datum: 1744 Plaats: Gorredijk
Bijzonderheden: Locatie: De dorp
Gemeente: Opsterland
Vermeld Ruth Sybes
Diversen: Aantal personen: 2 Toegezegd bedrag £ 2:-:-
Inschrijving Quotisatie kohieren Datum: 1749 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Gorredijk
Aantal volwassenen: 2 - Aantal kinderen: 3
Aanslag: £ 22:14:-
Bewoner Ruth Sybes
Diversen: landmeter en timmerman
DTB inschrijving lidmaten Datum: 05-1745 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: In mei 1745 belijdenis
Op 1 mei 1772 lidmaat
Lidmaat Rinske Wytses
Weduwe van Rutger Sybes
Mogelijk zijn er eerdere kinderen jong overleden, die later hervernoemd werden.
Er staan wel een aantal familieleden in de begraafboeken:
zoon 1757, zoon 1765, zelf 1770, weduwe 1792.

Jouke Rutgers x Geeske Pyters 1774 - heeft als nakomelingen van der Werf.
Hier de memorie van dochter Wytske:
Inschrijving Memorie van successie Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Filmnummer: 193 - Register IV: 024
Overledene : Wytske Joukes van der Werf overleden op 08-01-1849 wonende te Leeuwarden

zuster van Pieter, arbeider Gorredijk,
Hendrikje,
wijlen NN1 (moeder van Jasper, arbeider Beetsterzwaag, Jan, idem aldaar en Jouke Feddes Huisman, idem aldaar)
en wijlen NN2 Joukes v.der Werf (moeder van Albert, wachtmeester in garnizoen te Amsterdam, Jouke, timmerman Bergum en Berber Reinders Kromkamp, vrouw van Roelof Huisman, winkelier Drachten).
Saldo fl. 272,17. (memorie was nr.1291 en hoorde in inventarisnummer 11070, maar heeft later 'nieuw' nummer gekregen)

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
En ik vond dit:
Datum: 01-07-1708 Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling Rutgert geboren te Ureterp
Vader Sijbe Goijtzes (timmerman)
Ha, dat is die typfout in je bericht 1808 - ik meende daardoor dat je een kleinzoon uitvolgde ....
Lidmatenboek Datum: 16-09-1731 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Op 16 september 1731 lidmaat
Man: Siebe Gooytses wonende te Ureterp
Vrouw: Grietje Rotjes Sibema
Hertrouwt mogelijk nog in 1748 - met Lokke Engberts - doopt dan weer een Aijse (in eerdere huwelijken ook 2).
Inschrijving Quotisatie kohieren Datum: 1749 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Locatie: het dorp Duurswoude
Aantal volwassenen: 5
Aanslag: £ 43:8:-
Bewoner Sybe Goytses
Diversen: boeren
Bewoner Berent Goytses
In 1728 voor 1/3 eigenaar en gebruiker van een hornleger, stem 10 Ureterp.

Berend Gooitsens (waarschijnlijk gedoopt 1722 Wijnjewoude Duurswoude Bakkeveen) x 1764 Ureterp Klaasje Hendriks.
nakomelingen van zonen Gooitsen Berends en Hendrik Berends heten na 1811 Bouwsma.

In Opsterland verder een Wytse Joukes van Nieuw Katlijk x 1700 Geys Hantjes van Langezwaag,
en als Wytse Jolkes? x Griet Hessels van Drachten 1703, Langezwaag.
3 dopen dan : Hessel, Eeuke en Jolke
Nageslacht mogelijk Kalsbeek of Colsbeek.

Maar ook een Wytse Tammes x Wytske Joukes - 1718 Kortezwaag.
1 doop 1719 Jouke In Kortezwaag.
In 1728 gebruiker stem 6 Kortezwaag -
Komen in 1739 vanuit Lippenhuizen naar Kortezwaag.
Inschrijving Quotisatie kohieren Datum: 1749 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Locatie: het dorp Kortezwaag
Aantal volwassenen: 5
Aanslag: £ 43:8:-
Bewoner Wytse Tammes
Diversen: boer
Een Tamme Wytzes x 1751 Kortezwaag - (was mogelijk gedoopt in Lippenhuizen). Nageslacht de Jong.

Boeken Lippenhuizen beginnen zo te zien pas in 1747.

Groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5280
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 10 feb 2016 5:01 pm

-vervolg -
Grietje Rutgers x Freerk Freerks Smink 1807 -
vermeld als Jongbloed in 1817 - overlijdt als de Jong 1859.
In 1811 met kinderen Lipjen en Freerk te Langezwaag? gedoopte Nieske 1808 ontbreekt dan.

Verdere kinderen:
Nieske dus x 1834, Aaltje x 1838, Hynkje x 1840
Verder nog een Willem en Russchert.
Grietje wordt ook wel als Ruskes en Rinkes/Rinskes vermeld.

Sieger Witvoet
Berichten: 88
Lid geworden op: zondag 22 jul 2007 4:21 pm

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Sieger Witvoet » woensdag 10 feb 2016 7:45 pm

Hallo Margreet,

Dank voor alle informatie. En excuus voor de typefout in de doopdatum van Rutgert. Zo te zien zit ik met de vader van Rutger, Sijbe Goijtzes goed. De rest van de gegevens die je noemt zal ik nog even op AlleFriezen nakijken. Kan de Wytske die ik noemde (x Barelt Jans) ook de zus van Rutger zijn? Dopen een Renskjen in 1791 te Gorredijk.

Groet,

Sieger

Margreet Huisman
Berichten: 5280
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 11 feb 2016 1:34 am

lijkt me wel, was ik nog vergeten te melden dat Renskjen.

Ik heb wat een hard hoofd in die mogelijke broers die je oppert,
het wemelt echt van de Gooitsens in Opsterland,
en als je mogelijke zusters/bruiden ook nog meetelt,
krijg je wel heel grote gezinnen.

Luytsen Gooitsens - x 1674 en xx 1680 Langezwaag
en Marten Gooitses - x < 1674 Langezwaag.
Met hun namen kan ik ook weinig.
Luytsen vrijwel zeker zoon van Gooitsen Luitjens, die daar in januari 1655 trouwde, en Luitsen in november doopte.

Dat speelt ook zo'n 20 jaar voor Sybe Gooitses, die in 1693 trouwde, hij Oosterwolde ! -
Baerte Gooitses < 1685 Ureterp, mr timmerman, xx 1698 - zou er dan beter bij passen.
Beiden dopen Antie-s.

In Ureterp 1728 cohier verder nog Jan en Douwe Gooitsens,
Jan x 1698
Douwe x 1686, xx 1691, xxx 1711 - of 2 verschiilende? De een doopt hervormd Duurswoude eo, de ander DG lidmaat Ureterp/Drachten.
Ook geen herkenbare namen verder.

Ik vond nog een extra lijn, zoon van Gooitsen Siebes en Trijntje Berends: Tjamme Gooitsens, gedoopt 1734, doopt vanaf 1770 Ureterp -
3 overlijdens Tjammes na 1811 - helaas zonder achternaam.
Dat zou kunnen betekenen dat Trijntje Berends van Berend Dirks en Aaltje Tjammes is - huisman en koopman, belijdenis 1692 Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Trijn aldaar gedoopt 1-1695.
In 1728 is Berend Dirks gebruiker 1/2 stem 12 Wijnjeterp.
Meer kinderen:
ongenoemd 1690, Gebke 1697, Dirk 1699.

Ik noem hier alleen even wat mensen die ik met een achternaam na 1811 kon vinden:
Gepke Berends x Hendrik Bartels (timmerman) - dopen vanaf 1723
> Berent Hendriks 1725, x Feikje Tieses - 1760 Drachten
>> Gepke Berends 1763, x Hendrik Klazes Klasinga 1799, zij ovl 1844 Opsterland.

Dirk Berends x 1739, Sytske Geerts. Boer Wijnjeterp 1744 en 1749.
> zoon Berend Dirks x 1765 Tettje Mints van Niebert,
>> Dochter Sytske Berends x Engbert Roels Duursma 1795 - zij ovl 1842 Opsterland.

Groet Margreet

Sieger Witvoet
Berichten: 88
Lid geworden op: zondag 22 jul 2007 4:21 pm

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Sieger Witvoet » donderdag 11 feb 2016 1:29 pm

Hallo Margreet,

Het vinden van verdere voorouders of broers/zussen van Sybe Goitses hangt dus af van het feit of hij in Ooststellingwerf geboren is of dat hij vanuit Opsterland naar Oosterwolde is gegaan (werk als timmerman?) en daarna terug is gekeerd. Dat valt niet makkelijk te bewijzen, temeer daar er in Ooststellingwerf in de juiste periode niet veel Gooitsens voorkomen, laat staan kinderen dopen die later in vernoemingen weer terugkomen. De enige familiebanden die er zijn komen dan uit de volgende akte (ook al door jou aangehaald). Of Berent gelijkstaat aan Baerte?:

Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem 53

Bron: Quotisatie kohierenSoort registratie: Inschrijving Quotisatie kohierenDatum: 1749Plaats: Opsterland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Duurswoude
Aantal volwassenen: 5
Aanslag: £ 43:8:-

Bewoner
Sybe Goytses
Diversen: boeren
Bewoner
Berent Goytses
Bronvermelding

Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, archiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 - Tresoar, inventarisnummer 6481, blad 53, aktenummer 24122
Periode: 1749


Groet,

Sieger

Margreet Huisman
Berichten: 5280
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 11 feb 2016 6:37 pm

Baerte Goytses is in 1685 lidmaat Ureterp, met zijn 1e vrouw Japikje Jans.
Hij zal dan al een jaar of 20 zijn -
en kan dus niet de Berend Goytses zijn, die in 1764 trouwt.
Ik denk meer dat Baerte een Bartel(d) is.
Ik had ook nog een doop immers:
Datum: 17-12-1722 Plaats: Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dopeling Beernt geboren op 12-12-1722
Vader Goitze Sibes
Moeder Trijntje Berends
Vanwege Trijntjes vader dus ook, en niet een naam van Goitzes kant.

Huwelijksbijlagen Hendrik Berends Bouwsma 1821- akte 41:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cc=2026975
scan 2739
Hij was blijkbaar eerder gehuwd, en dus zijn er helaas geen overlijdens van ouders, of namen van grootouders nodig,
alleen zijn doop - en het ovl van 1e vrouw Janke Jans in 1817.

Huwelijksbijlagen Goitze Berends Bouwsma - 1825 akte 27
ook eerder gehuwd - met Klaske Hendriks
scan 1449
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... cc=2026975
4 getuigen uit Beetsterzwaag:
Vader Berend Gooitzes ovl 1800 Ureterp, moeder Klaaske Hendriks ovl 1804 Ureterp
Grootouders vaderszijde Gooitse Hendriks en Trijntje (dat klopt niet)
Grootouders moederszijde Hendrik Lourens en Andriesje (dat klopt wel)
allen te Duurswoude overleden voor ruim 30 jaren.

Baerte doopte: --------Sybe doopte:
1686 Jimme------------1695 Goitse
1687 Goitse-------------1698 Aijse
1689 Antje--------------1700 Martien
1691 Jantje-------------1702 Hendrik
1693 Imme--------------1705 Aijse
1695 Jan-----------------1708 Rutgert
1697 Antie---------------1712 Antie en Aijse
Jimme en Imme is waarschijnlijk een Iemkje.

Ik vond nog wel een Aal Goytzes x Jelke Lieuwes, x 1696 Siegerswoude - wat ook valt onder Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen/Ureterp.
dopen Lieuwe, Goytze, Antie en Boke.
Goitse Jelkes x 1748 - Jitje Wymers - nageslacht van zoon Jelke ovl 1835 Opsterland, 85 jr. wedn. - lijkt van der Ley te heten.
1811 - Jelke Goitses van der Ley wonende te Siegerswoude
Goitse 26, Durk 22, Wijnjeterp, Lieuwe 20, Ureterp, Rinske 16, Jettje 12, Tjitske 5

Jelke Gooitzens van der Ley overleden op 08-03-1835 wonende te Wijnjeterp
vader van Gooitzen, boer, Durk, arbeider, Rinskje (vrouw van Albert Aukes v.der Bij, idem Drachten), Jitske (vrouw van Theunis Kornelis v.der Meulen, boer Ureterp) en Tjitske Jelkes v.der Ley (vrouw van Tjeerd H. Winsma, koemelker Drachten).
In het stemccohier Ureterp 1698 een Martjen Goytses, op stem 8 - weduwe van Jochum Allerts, als moeder van haar kinderen -
met zijn voorkind Wytse Jochums.
Mogelijk wordt zij in 1700 bij Sybe vernoemd?

Ureterp heeft verder nog een Sybe Sybes x Bon Eyses - lidmaten in 1677
en een Sybe Sybes de jonghe- x 1696, doopt 1697.
Ik weet niet hoe vast de verschillen tussen Eyse en Ayse zijn.

Dochter Trijntje van Sybe Goitzes en Lokke Engberts - ovl 1843, 87 jr. x Bonne Uilkes de Boer.
Voor het geval iemand uit die familie meer uitgezocht heeft.

philipvangelderen
Berichten: 2
Lid geworden op: maandag 29 jun 2015 11:11 am

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door philipvangelderen » woensdag 28 nov 2018 3:47 pm

Hallo Sieger,

Kwam dit bericht toevallig tegen. Ik ben ook een afstammeling van Rutger Sijbes, bovendien hebben wij een match op MyHeritage. Zie ook https://www.wikitree.com/wiki/Sijbes-11

Sieger Witvoet
Berichten: 88
Lid geworden op: zondag 22 jul 2007 4:21 pm

Re: Informatie gezocht m.b.t. Rutger Sybes

Bericht door Sieger Witvoet » donderdag 29 nov 2018 8:40 pm

Hallo Philip,

Zo te zien zijn zowel ik als mijn vriendin matches met jou en/of je vader. Misschien kunnen we op MyHeritage eens kijken op wat voor manier we verwant zijn?

Met vriendelijke groet,

Sieger

Plaats reactie